A. Pi

Ziua numărului Pi este celebrată anual pe 14 martie. Se știe că valoarea lui Pi este dată de raportul dintre circumferința unui cerc și diametrul acestuia.

La cercul de matematică se celebrează ziua numărului Pi printr-un experiment. Copiii realizează, din sfoară, un cerc pe care îl așează pe masa de lucru. Marchează 2 puncte diametral opuse A și B (AB este deci un diametru al cercului), apoi, deformează cercul inițial prin deplasarea punctelor A și B, fără să le ridice de pe masă sau să rupă sfoara. Notăm cu Pideformat valoarea raportului dintre circumferința inițială a cercului și noul “diametru” deformat AB. Care este valoarea minimă pe care o poate lua Pideformat?

Sursă: problemă originală (Ruxandra F. Olimid)

 

B. Pi

Pi Day is celebrated annually on March 14. It is known that the value of Pi is given by the ratio between the circumference of a circle and its diameter.

At the mathematics club, Pi Day is celebrated with an experiment. The children make a circle out of a string and place it on a table. They mark 2 diametrically opposed points A and B (AB is therefore a diameter of the circle), and then, they deform the initial circle by moving the points A and B, without lifting them from the table or breaking the string. Let Pideformed be the value of the ratio between the initial circumference of the circle and the new deformed “diameter” AB. What is the minimum value that Pideformed can take?

Source: original puzzle (Ruxandra F.Olimid)

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii