1. szabozoltan cu 330 puncte

2. pitrada cu 328.5 puncte

3. Nicu cu 325 puncte

4. trofin cu 323 puncte

5. vioman99 cu 203.5 puncte

6. Stefan cu 192.5 puncte

7. hrn cu 122 puncte

8. iodacir cu 111 puncte

9. phantom cu 50 puncte

10. genica cu 21 puncte

11. sighita cu 10 puncte