1. szabozoltan cu 480 puncte

2. pitrada cu 477 puncte

3. trofin cu 460 puncte

4. Nicu cu 458 puncte

5. vioman99 cu 260.5 puncte

6. Stefan cu 212.5 puncte

7. iodacir cu 148 puncte

8. hrn cu 129 puncte

9. phantom cu 50 puncte

10. genica cu 26 puncte

11. cristianbalanoiu@yahoo.com cu 15 puncte

12. sighita cu 10 puncte