C. Cifre romane

Cifrele romane sunt sub reprezentate de 7 simboluri grafice preluate din alfabetul latin: I, V, X, L, C, D și M, care reprezintă respectiv numerele 1, 5, 10, 50, 100, 500 și 1000. Au fost folosite pentru scrierea numerelor în civilizația antică romană.

Un număr scris în cifre romane se citește de la stânga spre dreapta. Valoarea numărului se determină făcând suma valorilor individuale a fiecărui simbol, cu excepția în care unul dintre simboluri precede un simbol de valoare superioară; în acest caz, se scade valoarea primului simbol din valoarea următorului simbol. Doar cifrele I, X și C se scad. I se scade doar din V sau X, X se scade doar din L sau C, C se scade doar din D sau M.

Cel mai simplu mod de a scrie cifre romane se poate face prin divizarea numărului în mii, sute, zeci și unități.

Exemplu: numărul 1988 - 1000 = M, 900 = CM, 80 = LXXX, 8 = VIII sau, punându-le împreună: MCMLXXXVIII.

Determinați numărul total al cifrelor romane existente în toate numerele naturale nenule mai mici sau egale cu 2020.

Sursa: problema originală (Zoltan Szabo) 

Mai multe informații: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cifre_romane

 

C. Roman numbers

A number written in Roman numerals is read from left to right. The value of the number is determined by summing the individual values ​​of each symbol unless one of the symbols precedes a symbol of higher value; In this case, subtract the value of the first symbol from the value of the next symbol. Only the digits I, X, and C are subtracted. I subtract only from V or X, X subtract only from L or C, C subtract only from D or M.

The easiest way to write Roman numerals can be done by dividing the number into thousands, hundreds, tens, and units.

Example: number 1988 - 1000 = M, 900 = CM, 80 = LXXX, 8 = VIII or, putting them together: MCMLXXXVIII.

Determine the total number of Roman numerals in all non-zero natural numbers less than or equal to 2020.

Source: original puzzle (Zoltan Szabo)

More info: https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_numerals

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii