Este o dimineaţă friguroasă de ianuarie. Un bărbat tânăr îşi bea cafeaua în modestul său apartament. Începe un nou an, care speră sa îi ofere experienţe interesante, poate chiar mai interesante decât cel care tocmai s-a încheiat. Deschide laptopul şi citeşte un formular:

 

Nume şi prenume:

Vârsta:

Profesie:

 

Ar fi prea monoton să adaug direct datele mele personale…” se gândeşte tânărul. Aşa încât, fără să stea mult pe gânduri, completează formularul astfel:

 

A. Prenume

  

Care este prenumele meu?

 

Notă: Prenumele este rezolvarea problemei în limba română, numele este rezolvarea problemei în limba engleză. Opţional, puteţi trimite ambele soluţii, dar una singură va fi punctată (i.e. varianta în limba română este suficientă pentru obţinerea punctajului maxim).

Sursa: problema originală (Ruxandra F. Olimid)

 

It is a cold January morning. A young man drinks a coffee in his modest apartment. He hopes he will experience interesting adventures during the year that had just started, perhaps even more interesting than the ones in the previous year. He logs on to his laptop and reads a form:

Name:

Age:

Profession:

It would be much too boring to directly fill in my data... ” thinks the young man. So, without much thought, he fills in the form as follows:

 

A. Name:

 

My surname is romanian specific. Can you find it?

Hint: https://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_name

 

Note: The forename is the solution of the problem given in Romanian, while the surname is the solution of the problem given in English. Optionally, you can submit both solutions, but only one will be scored (i.e. english version is enough for the maximum score).

Source: original problem (Ruxandra F. Olimid)

 

Vezi comentarii
Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii
ruxandra

Desi nu am mentionat explicit in textul problemei, prenumele este tot unul romanesc.


szabozoltan

Se subintelege din ESCU :)