Coada / Queue (dificultate:5%) - termen limita 27.10.2019

A. Coada

Coada si stiva sunt două tipuri de structure de date des întălnite în problemele de programare. Într-o coadă, un element se adaugă de la un capăt și se se elimină din celălalt. Într-o stivă, elementele se adaugă și se elimină din același capat. Coada funcționează ca o mulțime de oameni asezată la rând pentru cumpărături, iar stiva ca o stivă de farfurii spre exemplu, în care se așează și se iau farfuriile din vârf.

Considerăm o coadă de 100 de procese. La fiecare minut, se adaugă în coadă un nou proces de executat, iar la fiecare minut se execută 3 procese. După cât timp se execută toate procesele din coadă?

Sursa: problema originala (Ruxandra F. Olimid)

Mai multe informatii: https://www.cs.cmu.edu/~adamchik/15-121/lectures/Stacks%20and%20Queues/Stacks%20and%20Queues.html

 

B. Queue

The queue and the stack are two data structures types commonly used in programming problems. In a queue, one element is added from one end and removed from the other end. In a stack, the elements are added and removed from the same end. The tail works like people sitting in a row for shopping, and the stack is like a stack of dishes for example, where you place and take plates from the top.

We consider a queue of 100 processes. Every minute, a new process to be executed is added to the queue, and every minute 3 processes are executed. How long it takes until the queue becomes empty?

Source: original puzzle (Ruxandra F. Olimid)

More information: https://www.cs.cmu.edu/~adamchik/15-121/lectures/Stacks%20and%20Queues/Stacks%20and%20Queues.html


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii

Pascal, săracul (dificultate:10%) - termen limita 27.10.2019

B. Pascal, săracul

Ioan Slavici (18.01.1848 – 17.08.1925) este unul dintre cei mai de seamă prozatori români. Cele mai semnificative opere ale sale sunt “Mara” (roman, 1894) și “Moara cu noroc” (nuvelă, 1880). Nuvela “Pascal, săracul”, a apărut în anul 1920.

Să se rezolve următoarea adunare. Toate literele distincte corespund unor cifre distincte. Vocalele din alfabetul românesc se consideră fără diacritice.

PASCAL + SARACUL = SLAVICI

Sursa: problema originală (Zoltan Szabo)

Mai multe informatii: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Slavici

 

B. Pascal, săracul

Ioan Slavici (18.01.1848 - 17.08.1925) is one of the most well-known Romanian writers. His most significant works are "Mara" (novel, 1894) and "Moara cu noroc" (novel, 1880). The novel "Pascal, săracul", appeared in 1920.

Solve the next addition. All distinct letters correspond to distinct numbers. The vowels in the Romanian alphabet are considered without diacritics.

PASCAL + SARACUL = SLAVICI

Source: original puzzle (Zoltan Szabo)

More info: https://en.wikipedia.org/wiki/Ioan_Slavici


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii

Monede pe masă / Coins on the table (dificultate:15%) - termen limita 27.10.2019

C. Monede pe masă

Denumirea de monedă se păstreză pănă astăzi și în limba română, ca o evoluție naturală din latină. Numele provine din faptul că monedele romane erau fabricate în templul Iunonei Moneta, acesta fiind centrul monateriei romane.

Vă aflați în fața unei mese rotative în patru colțuri. Pe masă se află câte o monedă în fiecare colț, orientată fie cu capul, fie cu pajura în sus.

Sunteți poziționat cu fața spre masă, în dreptul uneia dintre laturi, legat la ochi pentru a nu observa orientarea monedelor.

Se realizează o secvență de rotiri. Fiecare secvență constă în 5 etape:

  1. O persoană rotește masa cu un număr necunoscut de rotiri de câte 90º.
  2. Alegeți "adiacente" sau "opuse", si apoi luați o pereche de monede care sunt "adiacente" (dispuse pe aceeași latură a mesei), sau "opuse" (dispuse diagonal).
  3. Vi se spune orientarea curentă a monedelor selectate.
  4. Alegeți să întoarceți invers una dintre monede, sau niciuna, sau ambele.
  5. Caștigați în momentul în care toate monedele vor fi cu aceeași față orientată în sus, anunțul fiind făcut de persoana care rotește masa.

Care este numarul minim de rotiri prin care câștigați, indiferent de poziționarea inițială a monedelor? Argumentati.

Notă. Persoana care vă asistă (rotește masa, vă spune orientarea monedelor, etc.) este corectă, nu minte și procedează conform jocului.

Sursa: problema originală (Traian Dajma)

Mai multe informații: https://ro.wikipedia.org/wiki/Templul_Iunonei_Moneta

 

C. Coins on the table

In Romanian, a coin is called monedă, a naming that is preserved until today, as a natural evolution from Latin. The name comes from the fact that the Roman coins were made in the temple of Juno Moneta.

You are in front of a four-corner table that can rotate. On the table there is a coin in each corner, oriented either with his head or with his tail upwards. You are facing one of the sides the table, and your eyes are covered so you cannot see the orientation of the coins.

A sequence of rotations is performed. Each sequence consists of 5 stages:

  1. A person rotates the table several times, for an angle of 90 degrees.
  2. You choose "adjacent" or "opposite", and then choose a pair of coins that are "adjacent" (arranged on the same side of the table), or "opposite" (arranged diagonally).
  3. You are told the current orientation of the selected currencies.
  4. You choose to flip one coin, both coins, or none.
  5. You win when all the coins are facing the same face up, the announcement being made by the person rotating the table.

What is the minimum number of rotations in which you win, regardless of the initial positioning of the coins? Explain.

Note. The person assisting you (that rotates the table, tells you the orientation of the coins, etc.) is honest, does not lie and proceeds according to the game.

Source: original puzzle (Traian Dajma)

More information: https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Juno_Moneta


Vezi comentarii
Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii
bjh

La pasul 1: numarul necunoscut de  rotiri este fix sau difera de la secventa la secventa?

La pasul 2: cel legat la ochi alege la modul: "adiacente: stinga jos-dreapta jos", "adiacente: stinga jos-stringa sus" ... "opuse: stinga jos-dreapta sus", "opuse: stinga sus-dreapta jos"?


dtdajma

Salut bjh:

La pasul 1: numarul necunoscut de  rotiri este fix sau difera de la secventa la secventa?

Numarul de rotiri este aleatoriu. Poate fi acelasi, sau poate diferi. Stim doar ca este multiplu de 90º.

La pasul 2: cel legat la ochi alege la modul: "adiacente: stinga jos-dreapta jos", "adiacente: stinga jos-stringa sus" ... "opuse: stinga jos-dreapta sus", "opuse: stinga sus-dreapta jos"?

Corect! Opuse pe oricare din cele doua diagonale, respectiv adiacente pe oricare din cele patru laturi.


bjh

@dtdajma: Multumesc pentru detalii!


szabozoltan

Configurația inițială poate fi formată din patru monede identice? Dat fiind faptul că în enunțul problemei se spune că mai întâi ridicăm 2 monezi de pe masă și numai după ce le punem înapoi pe masă ni se spune dacă e soluție, mă interesează dacă cele două cazuri 0000 și 1111 pot fi cazuri inițiale.


ruxandra

Chiar daca se considera posibile si configuratiile initiale doar cap sau doar pajura, problema poate fi rezolvata in acelasi numar maxim de rotiri.


Propune o problemă / Propose a puzzle (dificultate:10%) - termen limita 29.12.2019

Propune o problemă originală (i.e. creată de tine), de preferat cumva legată de o temă de cultură generală (e.g. istorie, geografie, literatură, religie, arte, sport). Trimite enunțul si rezolvarea prin intermediul site-ului, ca răspuns la aceast enunț. Dacă alegem problema pentru publicare pe site, în momentul publicării vei obține punctajul aferent acesteia.

 

Propose an original puzzle (i.e. created by you), preferably connected to general knowledge (e.g. history, geography, literature, religion, arts, sports). Send the puzzle and its solution as a response to this problem. If we publish your puzzle, at publishing time you will receive the full score of the puzzle.


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii