Ziar / Newspaper (dificultate:5%) - termen limita 09.06.2019

A. Ziar

Istoria ziarului este veche, unele dintre primele datări în Europa fiind din Roma Antică. Ziarul modern, tipărit, apare mai regulat începând din sec.XVII, primele tări recunoscute în acest sens fiind Italia și apoi Germania. În România, primul ziar apare pe 8 aprilie 1829 -  Curier românesc, sub patronajul lui Ion Heliade Rădulescu.

 

Anca citește un ziar tipărit, format din 15 foi mari, suprapuse și împăturite în 2 pe modelul normal al ziarelor. Mai exact, foaia din exterior conține numerotarea 1 (prima pagină), 2 (verso), 59 (penultima pagină) și 60 (coperta din spate). Anca realizează ca lipsește foaia care conține pagina 31. Care sunt celelalte 3 pagini care erau pe foaie și deci lipsesc?

Sursa: Puzzle of the Week (http://www.puzzleoftheweek.com/) / adaptare (Ruxandra F. Olimid)

Mai multe informații – despre istoria ziarelor: https://www.britannica.com/topic/newspaper;

https://adevarul.ro/cultura/istorie/primul-ziar-romanesc-aparut-aprilie-1829-sa-rusine-rumanilor-abia-ne-am-desteptat-1_54fb201c448e03c0fd5360f8/index.html

 

A. Newspaper

The history of the newspaper is old, some of the first mentioning in Europe being in The Ancient Rome. The modern newspaper, printed, appeared more regularly starting from the 17th century, mostly in Italy and then Germany. In Romania, the first newspaper appeared on April 8, 1829 – Curier Românesc, under the patronage of Ion Heliade Rădulescu.

 

Anca reads a printed newspaper, consisting of 15 large sheets folded in 2 as normally for newspapers. More exactly, the outer sheet is numbered 1 (first page) and 2, 59 and 60 (back cover). Anca realizes that the sheet containing page 31 is missing. What are the other 3 pages that were on the sheet and are missing?

Source: Puzzle of the Week (http://www.puzzleoftheweek.com/) / adaptation (Ruxandra F. Olimid)

More info – about the history of newspapers: https://www.britannica.com/topic/newspaper;

https://adevarul.ro/cultura/istorie/primul-ziar-romanesc-aparut-aprilie-1829-sa-rusine-rumanilor-abia-ne-am-desteptat-1_54fb201c448e03c0fd5360f8/index.html


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii

Mostenire de familie / Inheritance (dificultate:15%) - termen limita 09.06.2019

B. Moștenire de familie 

Olimpiada internațională de matematică a debutat în 1959 în România. Până în momentul de față țara noastră a găzduit 6 ediții, inclusiv pe cea de anul trecut (1959, 1960, 1969, 1978, 1999, 2018). Olimpiadele de matematică (internațională, europeană, balcanică, națională) sunt organizate și susținute de Societatea de Științe Matematice din România. Preluăm (din surse neoficiale) o problemă mai veche de concurs.

 

Patru frați - Andrei, Bogdan, Cosmin și Dan - au primit drept moștenire o suprafată de teren de formă patrată pe care trebuie să o împartă între ei.  Către fiecare din cei patru au fost trimise scrisori din care reies suprafațele primate și amplasarea acestora. Astfel Andrei a primit 21m2 – colțul stânga-sus, Bogdan 31m2 – colțul dreapta-sus, iar Cosmin 17m2 – colțul stânga-jos.  Din nefericire scrisoarea lui Dan s-a rătăcit, iar el nu știe care este suprafata sa. Ca totul sa fie și mai greu pentru cei patru frați, acestia nu cunosc decât amplasarea unui singur vârf al suprafeței pătrate (stânga sus), prin urmare suprafața totală nu se cunoaște. Se știe că fiecare din cele patru parcele au un vârf comun cu un vârf al pătratului, și alte 2 vârfuri dispuse la mijlocul laturilor pătratului.

Îl puteți ajuta pe Dan să identifice suprafața propriei parcele?

Îi puteți ajuta pe cei patru să identifice punctul de intersecție comun celor patru suprafețe?

Sursa: Olimpiada de matematică / adaptare (Ady Nicolae)

Mai multe informații – despre Olimpiada internațională de matematică și Societarea de Științe Matematice din România: https://www.imo-official.org/default.aspx; https://ssmr.ro/

 

B. Inheritance

The first edition of The International Mathematical Olympiad was in 1959 in Romania. Until now, our country hosted six editions, including last year's (1959, 1960, 1969, 1978, 1999, 2018). Mathematics Olympiads (international, European, Balkan, national) are organized and supported by the Romanian Mathematical Society. We give next a problem from an older contest (unofficial sources).

 

Four brothers - Andrei, Bogdan, Cosmin and Dan - have together inherited a square surface of the land. Each of them received a letter to notify their areas and placement. Thus Andrei received 21m2 - the top left corner, Bogdan 31m2 - the top right corner, and Cosmin 17m2 - the bottom left corner. Unfortunately, Dan's letter is lost, and he does not know which his surface is. To make everything even harder for the four brothers, they only know the placement of a single corner of the square surface (top left), so the total area is unknown. It is known that each of the four areas has a common corner with the square, and two other corners exactly in the middle of the square’s vertixes.

Can you help Dan identify the surface of his own area?

Can you help the four identify the intersection point common to the four surfaces?

 

Source: Mathematical Olympiad / adaptation (Ady Nicolae)

More info – about The International Mathematical Olympiad and The Romanian Mathematical Society: https://www.imo-official.org/default.aspx; https://ssmr.ro/


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii

Anagrame / Anagrams (dificultate:10%) - termen limita 09.06.2019

C. Anagrame

Proverbul Ai carte, ai parte poate fi transformat prin agranamare cuvânt cu cuvânt în expresia corectă, cu sens, în limba română Ia cretă, ia apret. Analog, Urma alege se poate transforma în Uram legea. Găsiți proverbe / expresii cunoscute / pasaje publicate (poezie, proză) de lungime cât mai mare care să aibă această proprietate. Mai exact, fiecare cuvânt se transformă într-un alt cuvânt prin anagramare, iar ordinea cuvintelor se păstrează. Nu se consideră diacritice. Nu se acceptă fraze inițiale oarecare compuse de rezolvitori pentru că problema ar admite ușor dimensiuni mari. Punctarea se va face în funcție de lungimea în cuvinte a expresiei inițiale găsite.

Sursă: problemă originală (Ruxandra F. Olimid)

 

C. Anagrams

The saying Ai carte, ai parte can be transformed by performing word by word anagrams to a correct and meaningful expression Ia cretă, ia apret. Similarly, Urma alege can turn into Uram legea. Find other known proverbs / phrases / published passages (poetry, prose, etc.) of long  length (in words) with the same property. More precisely, each word turns into another word by anagrams, and the order of the words is preserved. We do not consider diacritics, nor phrases composed by the solvers because the problem would easily admit long solutions. The scoring will be based on the length of words in the initial expression found by the solvers.

Source: original problem (Ruxandra F. Olimid)


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii

Propune o problemă / Propose a puzzle (dificultate:10%) - termen limita 29.12.2019

Propune o problemă originală (i.e. creată de tine), de preferat cumva legată de o temă de cultură generală (e.g. istorie, geografie, literatură, religie, arte, sport). Trimite enunțul si rezolvarea prin intermediul site-ului, ca răspuns la aceast enunț. Dacă alegem problema pentru publicare pe site, în momentul publicării vei obține punctajul aferent acesteia.

 

Propose an original puzzle (i.e. created by you), preferably connected to general knowledge (e.g. history, geography, literature, religion, arts, sports). Send the puzzle and its solution as a response to this problem. If we publish your puzzle, at publishing time you will receive the full score of the puzzle.


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii