Un numar / A number (dificultate:10%) - termen limita 04.08.2019

A. Un număr

Mensa este o societate fundată în Anglia în 1946 cu rolul de a crea o societate pentru oamenii cu grad ridicat de inteligență. Momentan Mensa are membrii din peste 100 de tări din întreaga lume. Testele Mensa sunt cunoscute pentru testarea nivelului de IQ. Preluăm mai jos o problemă dintr-un astfel de test de inteligență.

Ce număr înlocuiește semnul de întrebare?

 

7

9

8

8

3

9

5

7

1

6

3

4

2

2

1

?

 

Sursa: Mensa, Măriți-vă IQ-ul, Peste 200 de probleme pentru provocarea minții, Meteor Press, 2010.

Mai multe informații: https://www.mensa.org/

 

A. A number

Mensa is a society founded in England in 1946 with the role of creating a society for people with high intelligence. At the moment Mensa has members from over 100 countries around the world. Mensa tests are famous for testing the IQ. We propose a puzzle we found in one of their tests.

What number replaces the question mark?

 

7

9

8

8

3

9

5

7

1

6

3

4

2

2

1

?

 

Source: Mensa, Măriți-vă IQ-ulPeste 200 de probleme pentru provocarea minții, Meteor Press, 2010.

More information: https://www.mensa.org/


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii

O carte derutanta / A confusing book (dificultate:10%) - termen limita 04.08.2019

B. O carte derutantă

Alfred Tarski (1901-1983) a fost un logician polonez-american care este cunoscut pentru contribuțiile sale în fundamentarea logicii moderne.

Acesta și-a imaginat o carte de 100 de pagini, cu câte o singură propoziție pe fiecare pagină. Pe fiecare dintre paginile de la 1 la 99 scrie: Propoziția tipărită pe pagina următoare este adevărată. Pe ultima pagină însă scrie: Propoziția tipărită pe prima pagină a acestei cărți este falsă. Cum sunt propozițiile acestei cărți, adevărate sau false?

Sursa: Solomon Marcus, Paradoxul, Ed.Albatros, 1984.

Mai multe informatii:  https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Tarski; http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Tarski.html

B. A confusing book

Alfred Tarski (1901-1983) was a Polish-American logician who is known for his contributions to the foundation of modern logic.

He imagined a 100-page book with a single sentence on each page. On each pge from 1 to 99, there is the following statement: The sentence on the next page is true. However, on the last page it is written: The sentence printed on the first page of this book is false. How are the sentences of this book, true or false?

Source: Solomon Marcus, Paradoxul, Ed.Albatros, 1984.

More information:  https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Tarski; http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Tarski.html


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii

Alb si negru / White and Black (dificultate:10%) - termen limita 04.08.2019

C. Alb si negru

În 1981, apare la Ed.Albatros o carte de probleme de logică a lui Dan Lăzărescu. Aceasta conține, pe lângă probleme de logică, și povestea fantastică a lui Martin Gardner Profesorul fără nicio parte, tradusă în limba romănă. Preluam o problema din acest volum.

Amelia, Bogdan, Cornelia, Dragoș, Emil și Sorana joacă un joc de societate. Sorana, care este arbitru, lipește pe frunțile lor câte o bulină de hârtie. Unele sunt albe, altele negre. Fiecare jucător poate să vadă culorile celorlalți, dar nu și pe a sa.

Amelia: În fața mea sunt 3 buline albe și una neagră.

Bogdan: Eu văd 4 buline negre.

Cornelia: Eu am în față 3 buline negre și una albă.

Emil: Eu văd numai 4 buline albe.

Ce spune Dragoș nu este important.

Sorana remarcă faptul că cei care au o bulină albă au spus adevărul, iar cei care au o bulină neagră au mințit. Ce bulină are fiecare?

Sursa: Dan Lăzărescu, Paleoaritmetica și alte probleme de logică, Ed.Albatros, 1981.

 

C. White and Black

In 1981, Dan Lazarescu published at Ed.Albatros a book with logic puzzles. The book, in addition to logical problems, contains the fantastic story of Martin Gardner Profesorul fără nicio parte, translated into Romanian. From this book, we ask you to solve the next puzzle.

Amelia, Bogdan, Cornelia, Dragoş, Emil and Sorana play a game. Sorana, who is an arbiter, attaches a bullet of paper to each one foreheads. Some bullets are white, and some bullets are black. Each player can see the colors of the others, but not his own.

Amelia: In front of me there are three white and one black bullets.

Bogdan: I see four black bullets.

Cornelia: I see three black and one white bullets.

Emil: I only see four white bullets.

What Dragos says is not important.

Sorana remarks that those who have a white bullet have told the truth, and those who have a black bullet lied. What bullet does everyone have?

Source: Dan Lăzărescu, Paleoaritmetica și alte probleme de logică, Ed.Albatros, 1981.

 


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii

Propune o problemă / Propose a puzzle (dificultate:10%) - termen limita 29.12.2019

Propune o problemă originală (i.e. creată de tine), de preferat cumva legată de o temă de cultură generală (e.g. istorie, geografie, literatură, religie, arte, sport). Trimite enunțul si rezolvarea prin intermediul site-ului, ca răspuns la aceast enunț. Dacă alegem problema pentru publicare pe site, în momentul publicării vei obține punctajul aferent acesteia.

 

Propose an original puzzle (i.e. created by you), preferably connected to general knowledge (e.g. history, geography, literature, religion, arts, sports). Send the puzzle and its solution as a response to this problem. If we publish your puzzle, at publishing time you will receive the full score of the puzzle.


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii