DEX / DEX (dificultate:10%) - termen limita 31.03.2019

A. DEX

Dicționarul EXplicativ al Limbii Române (DEX) a fost editat pentru prima data în 1975. De atunci au apărut mai multe ediții actualizate ale DEX, toate aparținând Academiei Române - Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan.

Un proiect interesant și folositor în lumea digitală actuală este DEX online (https://dexonline.ro/). Dacă utilizarea principală a site-ului, aceea de a căuta sensuri ale cuvintelor, este cunoscută publicului larg, mai puțin cunoscute sunt alte resurse disponibile, precum jocurile, cuvântul zilei / lunii / aleatoriu sau articolul lunii.

Să considerăm adunarea

C A L C U L

B I L I A R

-------------

6 4 0 5 2 2

unde fiecare literă reprezintă o cifră distinctă. Una din solutii conduce la un cuvant din DEX reprezentat prin numărul 2875340. Sa se afle acest cuvant.

Sursa: problema originală (Adrian Atanasiu)

Mai multe informații – despre DEX online: https://dexonline.ro/

 

A. DEX

Dicționarul EXplicativ al Limbii Române (DEX) appeared for the first time in  1975. Since then, have been edited several editions of DEX, all by the Iorgu Iordan Institute of Linguistics of the Romanian Academy.

An interesting and useful project in todays digital world is DEX online (https://dexonline.ro/). While the main purpose of the site (DEX as a disctionary) is widely known and used, there exist some other resources, less known but also interesting, such as games, the word of the day / month, or the article of the month.

It is given the following sum, for which each letter corresponds to a distinct letter:

C A L C U L

B I L I A R

-------------

6 4 0 5 2 2

One of the solutions is a word from DEX, represented by the number 2875340. Find this word.

Source: original problem (Adrian Atanasiu)

More information – about DEX online: https://dexonline.ro/


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii

Euler si Stendhal / Euler and Stendhal (dificultate:10%) - termen limita 31.03.2019

B. Euler & Stendhal

În continuare o problemă atribuită lui Euler, aparută în Vollstandige Anelitung zur Algebra (1770). Stendhal reproduce și discută problema în autobiografia La vie de Henry Brulard (1836).

Două taranci s-au dus la târg să vândă cele 100 de ouă pe care le aveau împreună. Ele au încasat sume egale, deși nu aveau același număr de ouă. La inapoierea spre casa, una i-a spus celeilalte: "Eu, daca as fi avut ouăle tale, aș fi încasat 15 creițari", iar însoțitoarea i-a răspuns: "Dacă aș fi avut ouăle pe care le-ai vândut, aș fi încasat pe ele 6+2/3 (șase și două treimi) creițari". Cate ouă a avut fiecare tărancă?

Sursa: L. Euler (lucrarea Vollstandige Anelitung zur Algebra)

Mai multe informații – despre Vollstandige Anelitung zur Algebra:  https://archive.org/details/bub_gb_nfYGAAAAcAAJ ; http://www.mathematik.com/Euleralgebra/

Mai multe informații – despre La vie de Henry Brulard: https://www.britannica.com/topic/The-Life-of-Henry-Brulard ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_de_Henry_Brulard

 

B. Euler & Stendhal

We continue with a problem of Euler, from Vollstandige Anelitung zur Algebra (1770). Stendhal reproduces and discusses the same problem in the autobibliography La vie de Henry Brulard (1836).

Two peasents went to the fair to sell the 100 eggs they had together. They gained equal amounts, although they did not have the same amount of eggs. On their way back, one said to the other: "If I had your eggs, I would have gained 15 coins", and the other replied: "If I had your eggs, I would have gained 6+2/3 (six and 2 thirds) coins". How many eggs did each of the peasents have?

Source: L. Euler (lucrarea Vollstandige Anelitung zur Algebra)

More information – about Vollstandige Anelitung zur Algebra:  https://archive.org/details/bub_gb_nfYGAAAAcAAJ ; http://www.mathematik.com/Euleralgebra/

More information – about La vie de Henry Brulard: https://www.britannica.com/topic/The-Life-of-Henry-Brulard ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_de_Henry_Brulard

 


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii

Aranjarea cifrelor / Place the digits (dificultate:10%) - termen limita 31.03.2019

C. Aranjarea cifrelor

Cifrele utilizate astăzi (0-9) au o istorie lungă și interesantă până să ajungă la forma și utilizarea actuală. Sistemul de numerație în baza 10 este doar unul dintre sistemele folosite în viața noastră zilnică.

Puteți aranja toate cifrele de la 0 la 9, în reprezentare digitală (i.e., formate din segmente liniare, ca pe ceasul digital) într-un careu 5x4 astfel încât segmentele cifrelor să nu se suprapună? Prin suprapunere se înțelege strict suprapunerea unui segment (intersecții de segmente se acceptă). Se consideră toate segmentele de aceeași dimensiune (întocmai ca la ceas) și se acceptă orice rotație, oglindire, întoarcere a cifrelor.

Sursa: Jocuri ingenioase.

Mai multe informații – despre istoria sistemelor de numerație: https://youtu.be/cZH0YnFpjwU

 

C. Place the digits

The figures used today (0-9) have a long and interesting history to reach the current form and use. The base 10 numeration system is just one of the systems used in our daily lives.

Can you arrange all the digits from 0 to 9 in digital representation (i.e., constructed of linear segments, such as for a digital clock) in a 5x4 square so that the segments do not overlap? Overlapping is strictly considered for the segments (segments intersections are accepted). All segments have the same size (just as for the clock) and any rotation, mirroring, or turning of figures is accepted.

Source: Jocuri ingenioase.

More information – about the history of numerical systems: https://youtu.be/cZH0YnFpjwU


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii

Propune o problemă / Propose a puzzle (dificultate:10%) - termen limita 29.12.2019

Propune o problemă originală (i.e. creată de tine), de preferat cumva legată de o temă de cultură generală (e.g. istorie, geografie, literatură, religie, arte, sport). Trimite enunțul si rezolvarea prin intermediul site-ului, ca răspuns la aceast enunț. Dacă alegem problema pentru publicare pe site, în momentul publicării vei obține punctajul aferent acesteia.

 

Propose an original puzzle (i.e. created by you), preferably connected to general knowledge (e.g. history, geography, literature, religion, arts, sports). Send the puzzle and its solution as a response to this problem. If we publish your puzzle, at publishing time you will receive the full score of the puzzle.


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii