Povesti pentru copii / Sories for children (dificultate:10%) - termen limita 30.09.2020

A. Povești pentru copii

6 copii (Anca, Andreea, Alice, Bogdan, Barbu si Brad) au primit în dar cărți de povești sau basme (Capra cu trei iezi, Fata babei și fata moșneagului, Punguța cu doi bani – 2 exemplare, Tinerețe fără bătrânețe îi viață fără de moarte și Sarea în bucate), acestea având, în ordine crescătoare a numărului de pagini 27, 29, 30, 31 și 35 de pagini.

Puteți completa ultima afirmație astfel încât să se poată determina exact ce carte a primit fiecare copil și câte pagini are?

 1. Toate fetele au primit cărți de I. Creangă.
 2. Fata babei și fata moșneagului are un număr de pagini mai mare decât Punguța cu doi bani și mai mic decât Capra cu trei iezi.
 3. Alice a primit cartea cu cel mai mare număr de pagini.
 4. Anca și Brad au primit în dar aceeași poveste.
 5. Cartea lui Barbu are un număr par de pagini.
 6. Andreea nu a primit cartea ... <nume carte> care are ... <numar pagini> pagini.

Notă: Paginile unei cărți nu sunt multiplu de 4 pentru că problema consideră strict paginile cu text (exclude paginile libere, paginile cu ilustrații, coperțile, etc.)

Sursa: problema originală (Ruxandra F. Olimid)

 

A. Stories for children

6 children (Anca, Andreea, Alice, Bogdan, Barbu and Brad) received as gifts story books (Capra cu trei iezi, Fata babei și fata moșneagului, Punguța cu doi bani – 2 books, Tinerețe fără bătrânețe îi viață fără de moarte, and Sarea în bucate) having, in ascending order of the number of pages 27, 29, 30, 31, and 35 pages.

Can you complete the last statement so that it is determined exactly what book each child received and how many pages it has?

 1. All the girls received books by I. Creangă.
 2. Fata babei și fata moșneagului has more pages than Punguța cu doi bani and less pages than Capra cu trei iezi.
 3. Alice received the book with the gratest number of pages.
 4. Anca and Brad received the same story.
 5. Barbu’s book has an even number of pages.
 6. Andreea dis not receive ... <book name>, which has ... <number of pages> pages.

Note: The pages of a book are not multiples of 4 because the issue strictly considers text pages (excludes free pages, illustration pages, covers, etc.).

Source: original puzzle (Ruxandra F. Olimid)


Vezi comentarii
Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii
ruxandra

Problema admite mai multe solutii (i.e., mai multe posibilitati de a completa ultima afirmatie astfel incat sa se ajunga la o solutie unica). Pentru punctaj maxim este de ajuns o singura solutie.


Un sir de... 2020 numere / A series of... 2020 numbers (dificultate:10%) - termen limita 30.09.2020

B. Un șir de... 2020 numere

Într-un șir de numere se cunosc termenii a1 = 0 , a2 = 6 , a3 = 54, a4 = 560, a5 = 7150 și a6 = 109872.

Să se determine expresia și ultima cifră a termenului a2020 .

Sursă: problemă originală (Vasile Trofin)

 

B. A series of... 2020 numbers

In a series of numbers we know that a1 = 0 , a2 = 6 , a3 = 54, a4 = 560, a5 = 7150 and a6 = 109872.

Find the expression and the last digit of a2020 .

Source: original puzzle (Vasile Trofin)


Vezi comentarii
Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii
ruxandra

Pentru ca problema admitea in forma initiala data o argumentare pseudo-logica/ matematica care putea fi considerata acceptabila (cu oarecare retineri), am adaugat urmatoarele 2 numere din secventa. Multumim pentru atentionare d-lui Pit-Rada. Credem ca aceasta va usura si munca celorlalti rezolvitori. Succes! 


Mozaic magic/ Magic mosaic (dificultate:10%) - termen limita 30.09.2020

C. Mozaic magic

Pătratul de mai jos s-a obținut dintr-un pătrat magic. Singurul element care a rămas pe locul lui este cel din colțul stânga sus cu valoarea 1. Dintre celelalte 24 de elemente niciunul nu este pe locul lui inițial. Această zonă s-a împărțit în 6 forme geometrice identice, fiecare conținând câte 4 pătrățele. Aceste forme s-au decupat și fiecare piesă și-a găsit un loc nou în părat. Asupra pieselor putem aplica orice tip de prelucrare (translatare/rotire/răsturnare).

Reconstituiți pătratul magic inițial, în care toate liniile, coloanele și diagonalele vor avea aceeași sumă a elementelor.

Sursă: problemă originală (Zoltan Szabo), inspirata de problema Patrat / Square (Sursa: V.Rădulescu, „Izbânda minții”, Ed.Militară, 1978).

 

C. Mozaic magic

The square below was obtained from a magic square. The only item left in its place is the one in the upper left corner with the value 1. Of the other 24 items, none is in its original place. This area was divided into 6 identical geometric shapes, each containing 4 squares. These shapes were cut out and each piece found a new place in the square. Any type of transformation can be applied (translation / rotation / overturning).


Reconstruct the original magic square, in which all the lines, columns and diagonals will have the same sum of elements.

Source: original puzzle (Zoltan Szabo), inspired by the puzzle Patrat / Square (Source: V.Rădulescu, „Izbânda minții”, Ed.Militară, 1978).


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii

Propune o problemă / Propose a puzzle (dificultate:10%) - termen limita 31.12.2020

Propune o problemă originală (i.e., creată de tine), de preferat cumva legată de o temă de cultură generală (ex.: istorie, geografie, literatură, religie, arte, sport). Trimite enunțul si rezolvarea prin intermediul site-ului, ca răspuns la aceast enunț. Dacă alegem problema pentru publicare pe site, în momentul publicării vei obține punctajul aferent acesteia.

 

Propose an original puzzle (i.e., created by you), preferably connected to general knowledge (e.g., history, geography, literature, religion, arts, sports). Send the puzzle and its solution as a response to this problem. If we publish your puzzle, at publishing time you will receive the full score of the puzzle.


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii