1. szabozoltan cu 210 puncte

2. Nicu cu 202 puncte

3. pitrada cu 201.5 puncte

4. trofin cu 191 puncte

5. Stefan cu 163 puncte

6. vioman99 cu 122 puncte

7. hrn cu 112 puncte

8. iodacir cu 77.5 puncte

9. phantom cu 50 puncte

10. genica cu 21 puncte