SoluĊ£ii corecte: Aurel Ionescu, Zoltan Szabo, Nicu Scutaru, Ionel-Vasile Pit-Rada, Vasile Trofin, Viorel Manta.

 

Aurel Ionescu:

A investigat domnita, lipsa doamnei.

 

Zoltan Szabo:

Domnita a investigat lipsa Madonei.

A investigat omitand lipsa doamnei.

 

Nicu Scutaru:

A investigat omitand lipsa Madonei.

A investigat omitand lipsa doamnei.

 

Ionel-Vasile Pit-Rada:

Domnita, a investigat lipsa Madonei.

 

Vasile Trofin:

Domnita a investigat lipsa Madonei.

 

Viorel Manta:

Domnita a investigat lipsa doamnei.