Soluţii corecte: Sergiu Fintineru, Aurel Ionescu, Viorel Manta, Zoltan Szabo, Ady Nicolae, Cristian Daniel Balanoiu, Emil Claudiu Man, Stefan Gatachiu

 

Sergiu Fintineru:

Mulțimea elevilor care studiază engleză avansat este E = 42.

Mulțimea elevilor care studiază chimie este C = 87.

Intersecția lor este 15. Atunci reuniunea celor două mulțimi E și C este card. E  + card. C – intersecție = 42 + 87 - 15 = 114. Rezultă că 6 elevi (120 – 114) nu studiază nici engleză avansat , nici chimie.

Elevii care studiază doar engleză avansat este 27 (42 – 15).

Elevii care studiază doar chimie este 72 (87 – 15).

Probabilitatea ca un elev să studieze chimie este 72/120 =  60%.

 

Viorel Manta:

a) Daca sunt 120 elevi atunci120 - (42+87-15) =120 - 114 = 6 elevi nu urmeaza nici o metrie (chimie sau engleza)

b) Daca 15 elevi urmeaza ambele materii rezulta ca 

I) 87 - 15 = 72 urmeaza doar chimia

II) 42 - 15 = 27 urmeaza doar engleza

c) sunt 120 cazuri posibile si 72 cazuri favorabile

Probabilitatea ca un elev ales aleator sa urmeze chimia este

p = 72/120 (sau 3/5=0,6  daca simplificam).

 

Cristian Daniel Balanoiu:

Notam cu: Nt - numar elevi de clasa a 10-a; Nc - numar elevi care urmeaza chimia; Ne - numar elevi care urmeaza engleza avansat; N - numar elevi care urmeaza ambele discipline; Nt=120 elevi; Nc=87 elevi; Ne=42 elevi; N=15 elevi; Avem urmatoarele relatii: Nc-N =87-15=72 elevi care studiază numai chimia; Ne-N=42-15=27 elevi care studiază numai engleza; Nc-N-Ne-N+N=72+27+15=114 elevi care studiază chimia si engleza avansat; Nt-( Nc-N-Ne-N+N)=120-114=6 elevi care nu urmează niciuna din discipline; ( Nc-N) /Nt=72/120=0,6 (60%) probabilitatea ca un elev ales aleator sa studieze doar facultativul de chimie;