Soluţii corecte: Aurel Ionescu, Ionel-Vasile Pit-Rada, Camelia Muşatescu, Ştefan Gatachiu, Zoltan Szabo

 

Ştefan Gatachiu:

Pentru a mă putea referi mai ușor la căsuțele din grilă, am adoptat notațiile tablei de șah.

La d7 nu poate fi R, deoarece ar trebui să fie prima literă de pe linia 7 și nu ar mai încăpea celelalte litere. Rezultă că nici la c7 nu poate fi R, din aceleași motive ca mai sus. Atunci, cum au mai rămas cinci căsuțe libere pe linia 7, rezultă că la a7 este R, iar la g7 este P. Rezultă că a3 este liber. La a5 și a5 nu pot fi două litere P, deci cel puțin una din căsuțe este liberă. Rămân 5 căsuțe libere pa coloana a, deci la a2 este T.

Litera R nu poate fi la c3 și d3. Rezultă că la b3 este R.

Litera T pe coloana d poate fi la d1 sau d2. Dar cum avem un T pe linia 2, rezultă că T se află la d1. Atunci la f3 se află T, iar f1 și f2 sunt libere.

Pe linia 1 R nu poate fi la a1, b1, c1, e1. Rezultă că la g1 este R. Atunci la e2 este R. Rezultă că la e1 este U, iar c1 este liberă și la c2 este U. Mai rezultă că la g2 este E, iar g5 este liberă.

Pe coloana f R nu poate fi decât la f4. Atunci la g4 este U. Rezultă că la g3 nu poate fi niciuna din litere, deci este liberă, iar la g6 este T.

Pe coloana f P nu poate fi decât la f6, iar pe coloana e doar la e3. Atunci la c3 este E, iar la d3 este U. Rezultă că la c6 este R, d6 este liberă și la d5 este R. Atunci la d2 este P și la d4 este E.

La b2 este liber. La c5 este T, deci la c4 este P, iar a4 și b4 sunt libere și la e4 este T.

La f5 este E și la f7 este U. Rezultă că la e7 este E și la b7 este T.

e5 și e6 sunt libere. La a5 este P și la b5 este U. Atunci la a1 este E, la a6 este U, la b1 este P și la b6 este E.

 

 

 

 

R

R

 

 

P

 

7

R

R

T

 

 

E

U

P

 

6

 

U

E

R

 

 

P

T

 

5

P

P

U

T

R

 

 

 

E

4

P

 

 

P

E

T

R

U

U

3

R

 

R

E

U

P

T

 

 

2

T

T

 

U

P

R

 

E

E

1

 

E

P

 

T

U

 

R