Fixăm o pereche (i,j) şi testăm dacă există comunicare de la i la j: dacă DA, atunci i nu poate fi gaură neagră; dacă NU, atunci j nu poate fi gaură neagră. Deci cu o astfel de test se poate elimina un nod (i sau j).

Procedând astfel pentru toate nodurile, cum la fiecare test se elimină un nod, după 25 teste vom rămâne cu un singur nod x, care este posibil să fie gaură neagră.

Acest nod în comparăm cu toate celelalte 25 noduri; în total vor fi 50 teste.

Cum însă x a mai fost comparat anterior cu alte noduri (pe o structură arborescentă numărul comparaţiilor ar fi 3, 4 sau 5), numărul total de teste este de fapt între 45 şi 47.

Se pare că acesta este cel mai bun rezultat.

Nu am primit însă nici o soluţie la această problemă, pentru a putea valida raţionamentul.