C. Dreptunghi-pătrat 2

Un dreptunghi ABCD cu latura mare  AD=BC=a2  și latura mică AB=CD=b2 , b < a , a=b+1 se transformă într-un pătrat cu latura l=a*b. Care este numărul minim de poligoane convexe în care se poate descompune dreptunghiul ABCD astfel încât prin alipirea convenabilă a acestora fără suprapuneri și folosind  numai  mișcări de translație, stânga-dreapta și sus-jos, poate să se construiască pătratul cu latura l=a*b ?

Sursa: Vasile Trofin, generalizare a problemei Dreptunghi-pătrat propusă de Zoltan Szabo.

 

C. Rectangle-square 2

A rectangle ABCD with the large side AD=BC=a2  and the small side AB=CD=b2 , b < a , a=b+1 is transformed into a square with the side l = a*b. What is the minimum number of convex polygons in which the rectangle ABCD can be decomposed so that by conveniently joining them without overlaps and using only translational movements, left-right and up-down, the square with side l = a*b can be constructed ?

Source: Vasile Trofin, generalization of the puzzle Rectagle-square proposed by Zoltan Szabo

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii