B. Multipli

Fie numerele T1=1, T2=11, T3=111, T4=1111, ... Tn=111...11, unde n este un număr întreg și pozitiv și care reprezintă numărul de cifre 1 în fiecare număr Ti , i=1,2,3,...n.

Să se găsească numărul n pentru care suma Sn=T1+T2+T3+...+Tn are suma cifrelor egală cu cel mai mic multiplu comun (c.m.m.m.c) al numerelor 12 și 37 .

Sursa: problemă originală (Vasile Trofin)

 

B. Multiples

Let be the numbers T1 = 1, T2 = 11, T3 = 111, T4 = 1111, ... Tn = 111 ... 11, where n is an integer and positive number that represents the number of digits 1 in each number Ti, i = 1,2,3, ... n.

Find the number n for which the sum Sn = T1 + T2 + T3 + ... + Tn has the sum of the digits equal to the least common multiple (lcm) of the numbers 12 and 37.

Source: original puzzle (Vasile Trofin)

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii