B. Joc cu cartonașe

Într-un joc se folosesc 6 cartonașe pe care sunt înscrise 6 numere într-o anumită ordine. Managerul jocului aranjează cartonașele pe o masă de joc astfel: primele trei cartonașe cu fața în sus – acestea au, în ordine, înscrise numerele 1, 3, 14 - al patrulea cu fața în jos, al cincilea cu fața în sus – acesta are înscris numărul 252 - iar al șasele cu fața în jos. Jucătorul trebuie să determine care sunt numerele de pe cartonașele cu fața în jos. Care sunt aceste numere? Cum ați gândit?

Sursa: problema originală (Trofin Vasile)

 

B. Cards game

A game uses 6 cards with 6 numbers written in a certain order. The game manager arranges the cards on a game table as follows: the first three cards face up - they show, in order, the numbers 1, 3, 14 - the fourth face down, the fifth face up - it shows the number 252 - and the sixth face down. The player must find the numbers on the cards face down. What are these numbers? How did you think?

Source: original puzzle (Trofin Vasile)

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii