B. Calendar

În calendarul iulian, introdus de Iulius Cezar în anul 45 î.H., un an calendaristic era format din 365,25 zile. În calendarul gregorian, introdus de Papa Grigore a XIII-lea în anul 1582, un an calendaristic este format din 365,2425 zile, care este o aproximare mai bună a anului echinocțiului de primăvară de 365,24235 zile.

Calendarul gregorian a fost adoptat în România în anul 1919 imediat după Marea Unire, pentru unificarea stilului calendaristic în diferitele regiuni ale țării, respectiv pentru alinierea la standardele europene. Astfel în anul 1919 în București, ziua de 31 martie a fost urmată de 14 aprilie (1 aprilie a devenit oficial 14 aprilie).

Vă prezentăm informații despre 3 persoane: Bogdan (bunic), Tudor (tată) și Călin (copil).

Într-un an (nu neapărat în anul 2019), Tudor a afirmat următoarele despre cei trei:

  1. Datele noastre de naștere sunt 1 ianuarie (Bogdan), 1 aprilie (Tudor) respectiv 1 iulie (Călin).
  2. Toți trei ne-am născut în aceeași zi a săptămânii.
  3. Cele trei calendare anuale corespunzătoare anilor de naștere pentru noi trei se potrivesc pentru fiecare zi a anului.
  4. Tatăl meu Bogdan este medic, eu sunt informatician, iar băiatului meu Călin îi place să învețe poeziile de la grădiniță.
  5. În acest an ziua de naștere a lui Călin a fost în aceeași zi a săptămânii ca și în anul nașterii.

Puteți deduce ce vârstă au Bogdan, Tudor și Călin?  

Sursa: problema originală (Zoltan Szabo)

Mai multe informații:  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_gregorianhttps://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_iulianhttp://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Adoptarea_calendarului_gregorian

 

​B. Calendar

In the Julian calendar, introduced by Iulius Caesar in 45 BC, a year contained 365.25 days. In the Gregorian calendar, introduced by Pope Gregory XIII in 1582, an year is 365,2425 days, a better approximation of the spring equinox, which is 365,24235 days.

The Gregorian calendar was adopted in Romania in 1919 immediately after the Great Union, for the unification of the calendar style in different regions of the country, respectively for the alignment of European standards. Thus, in 1919 in Bucharest, April 14 followed the day of March 31 (April 1 officially became April 14 official).

We now give some information about 3 people: Bogdan (grandfather), Tudor (father) and Călin (child).

In one year (not necessarily in 2019), Tudor said of the three:

1. Our dates of birth are January 1 (Bogdan), April 1 (Tudor) and July 1 (Calin).

2. All three of us were born on the same day of the week.

3. The three calendars corresponding to our birth years are the same for each day.

4. My father Bogdan is a doctor, I am a computer scientist, and my boy Calin likes the poems he learns in the kindergarten.

5. This year, Calin’s birthday was in the same week day as in his birth year.

Can you deduce how old Bogdan, Tudor and Calin are?

Source: original puzzle (Zoltan Szabo)

More information:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_gregorianhttps://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_iulianhttp://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Adoptarea_calendarului_gregorian

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii