B. Casă de vânzare

Pedagonet este un site de resurse online în scop educativ, inițiat în 1996. Pe pagina web pedagonet se găsesc alături de probleme de logică și video-uri, jocuri, suporturi pentru lecții, studii de caz, etc. Preluăm și noi o problemă de pe acest site, într-o formă puțin modificată.

Mai multe persoane încearcă să cumpere o casă scoasă la vânzare, prin propunerea unor sume de bani. Bogdan, Maria, Andrei, Jan și Ștefan uită însă să își înregistreze numele complet.

1. Bogdan licitează 91000 EUR.

2. Persoana al cărei nume de familie este Stănescu nu oferă 86000 EUR.

3. Ștefan oferă mai puțin decât Jan.

4. Numele Mariei nu este Rădulescu.

5. Persoana care oferă 80000 EUR nu este Andrei.

6. Persoana care oferă 62000 EUR este Maria.

7. Persoana care oferă 75000 EUR este Stănescu.

8. Persoana al cărei nume de familie este Turnu nu oferă nici 80000 EUR nici 62000 EUR.

9. Numele lui Ștefan nu este Turnu.

10. Numele lui Andrei este Ionescu, nu Enăchescu.

Puteți identifica ofertanții și ofertele acestora? Cine oferă cel mai mult și deci va cumpăra casa?

Sursa: Pedagonet

Mai multe informații: https://www.pedagonet.com/

 

Pedagonet is an online resource site for educational purposes, started in 1996. The pedagonet website contains logic puzzles, educational videos and games, support for lessons, case studies, etc. We propose for solving a puzzle from this website, in a slightly modified form.

Several people are trying to buy a house for sale. When making their offer, Bogdan, Maria, Andrei, Jan and Ștefan forget to register their full name.

1. Bogdan is bidding EUR 91000.

2. The person whose surname is Stănescu does not offer EUR 86000.

3. Ștefan offers less than Jan.

4. Maria's name is not Rădulescu.

5. The person offering EUR 80000 is not Andrei.

6. The person who offers EUR 62000 is Maria.

7. The person offering 75000 EUR is Stanescu.

8. The person whose surname is Turnu offers neither EUR 80000 nor EUR 62000.

9. Ștefan’s name is not Turnu.

10. Andrei’s name is Ionescu, not Enăchescu.

Can you identify the offertants and their offers? Who offers the most and so will buy the house?

Source: Pedagonet

More information: https://www.pedagonet.com/

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii