C. Euclid

Euclid (323 î.Hr. – 285 î.Hr.) a fost un matematician grec. În cea mai cunoscută lucrare, numită Elementele, pune bazele aritmeticii și ale geometriei plane și spațiale (geometria euclidiană). Printre altele, Euclid a studiat numerele perfecte care au proprietatea că sunt egale cu suma tuturor divizorilor mai mici decât numărul. De asemenea, el a demonstrat că există legătură între numerele perfecte și numerele prime de tip Mersenne.

Completați următoarea afirmație astfel încât să fie corectă și demonstrați-o: Dacă numărul tuturor divizorilor unui număr natural n este număr prim, atunci numărul n este sau prim sau ....

Sursa: problema originală (Zoltan Szabo)

Mai multe informații (despre Euclid): https://en.wikipedia.org/wiki/Euclid; http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Euclid.html

 

C. Euclid

Euclid (323 BC - 285 BC) was a Greek mathematician. In the famous book, called Elements, he lays the foundations of arithmetic and plane and space geometry (Euclidean geometry). Among other things, Euclid studied the perfect numbers that have the property that they are equal to the sum of all the divisors smaller than the number. He also showed that there is a connection between the perfect numbers and the Mersenne prime numbers.

Complete the following statement such that it is correct and prove it: If the number of all the divisors of a natural number n is a prime number, then the number n is either a prime or ....

Source: original puzzle (Zoltan Szabo)

More information (about Euclid): https://en.wikipedia.org/wiki/Euclid; http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Euclid.html

Vezi comentarii
Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii
vioman99

Sa inteleg ca e vorba de numarul de divizori (de ex 12 are 6 divizori 1,2,3,4,6,12) iar 11 are 2 (1 si 11) si nu de suma divizorilor (ex 4 are s div=1+2+4=7)?


szabozoltan

Da, este vorba despre numărul divizorilor. 12 are 6 divizori, 11 are 2 divizori, 4 are 3 divizori.


szabozoltan

Raspuns pentru Vioman99: Da, este vorba despre numărul divizorilor. 12 are 6 divizori, 11 are 2 divizori, 4 are 3 divizori.