C. Aranjarea cifrelor

Cifrele utilizate astăzi (0-9) au o istorie lungă și interesantă până să ajungă la forma și utilizarea actuală. Sistemul de numerație în baza 10 este doar unul dintre sistemele folosite în viața noastră zilnică.

Puteți aranja toate cifrele de la 0 la 9, în reprezentare digitală (i.e., formate din segmente liniare, ca pe ceasul digital) într-un careu 5x4 astfel încât segmentele cifrelor să nu se suprapună? Prin suprapunere se înțelege strict suprapunerea unui segment (intersecții de segmente se acceptă). Se consideră toate segmentele de aceeași dimensiune (întocmai ca la ceas) și se acceptă orice rotație, oglindire, întoarcere a cifrelor.

Sursa: Jocuri ingenioase.

Mai multe informații – despre istoria sistemelor de numerație: https://youtu.be/cZH0YnFpjwU

 

C. Place the digits

The figures used today (0-9) have a long and interesting history to reach the current form and use. The base 10 numeration system is just one of the systems used in our daily lives.

Can you arrange all the digits from 0 to 9 in digital representation (i.e., constructed of linear segments, such as for a digital clock) in a 5x4 square so that the segments do not overlap? Overlapping is strictly considered for the segments (segments intersections are accepted). All segments have the same size (just as for the clock) and any rotation, mirroring, or turning of figures is accepted.

Source: Jocuri ingenioase.

More information – about the history of numerical systems: https://youtu.be/cZH0YnFpjwU

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii