B. Ulei de măsline

Uleiul de măsline este cunoscut pentru efectele sale benefice asupra organismului, fiind folosit în alimentație și îngrijire cosmetică, dar istoric și ca medicament și combustibil.

La ora de chimie Bogdan a învățat despre lichidele nemiscibile, precum apa cu uleiul. Dacă turnăm într-un vas cu apă o cantitate de ulei, atunci oricât le-am amesteca, după o vreme cele două lichide se vor separa fără să formeze un amestec omogen. Odată ajuns acasă, Bogdan și-a propus să verifice cele învățate la școală printr-un experiment original. Activitatea lui s-a rezumat la următoarele etape:

1. A turnat ulei de măsline într-un pahar de 2 dl, până la refuz (i.e. plin, dar fără să verse).

2. Într-un vas de sticlă de capacitate 1,5 l a pus apă aproximativ până la jumătate.

3. Din pahar a turnat în vasul de sticlă o cantitate de ulei de măsline.

4. A luat vasul în mână și cu mișcări circulare a încercat să amestece cele două lichide. Uleiul și apa s-au amestecat, însă cantitățile mici de ulei scufundate în apă au luat forma unor sfere, iar după scurt timp s-au ridicat la suprafața apei și s-au transformat în pete plane circulare. Aceste pete de ulei de pe suprafața apei au avut tendința să se reunească într-o pată tot mai mare și tot mai diformă, până când s-a acoperit întreaga suprafață din vas.

5. Din vasul de sticlă a turnat lichid în pahar, până la refuz. A observat că în pahar a ajuns atât ulei cât și apă.

Acum Bogdan se întreabă, care cantitate este mai mare: volumul de ulei ajuns în vasul cu apă sau volumul de apă ajuns în paharul cu ulei de măsline?

Sursa: problema originală (Zoltan Szabo)

Mai multe informații – despre uleiul de măsline: http://www.ift.org/Knowledge-Center/Learn-About-Food-Science/Food-Facts/10-Facts-about-Olive-Oil.aspx

 

B. Olive oil

Olive oil is known for its beneficial properties, being used for cooking and cosmetics, and historically even as medicine and fuel.

At the chemistry class, Bogdan learned about immiscible liquids, such as water with oil. If you pour a quantity of oil into a water pot, then as much as you mix them, after a while the two liquids will separate without forming a homogeneous mixture. Arrived home, Bogdan thought to check what he had learned at school by an original experiment. Here is what he did:

1. He filled a 2dl glass with olive oil.

2. He filled about half of a 1.5 liter glass bowl with water.

3. He poured a quantity of olive oil from the glass into the glass bowl.

4. He took the pot in his hand and tried to mix the two liquids with circular movements. The oil and water were somewhat mixed, but the small amounts of oil immersed in the water started to take the form of larger spheres, and soon they rose to the surface of the water and turned into circular planar spots. These oil stains on the surface of the water tended to reappear in a growing and ever deeper stain until the entire surface of the pot was covered.

5. He poured liquid from the glass bowl into the glass, until the glass was full again. He noticed that there were both oil and water in the glass.

Now Bogdan wonders what amount is bigger: the volume of oil in the water bowl or the volume of water in the glass of olive oil?

Source: original problem (Zoltan Szabo)

More information – about olive oil: http://www.ift.org/Knowledge-Center/Learn-About-Food-Science/Food-Facts/10-Facts-about-Olive-Oil.aspx

Vezi comentarii
Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii
ruxandra

Am primit mai multe rezolvari la problema Apa si Ulei la care, probabil dintr-o eroare, nu a fost inregistrat numele utilizatorului. Va rog retransmiteti. Multumesc!