C. Coordonate carteziene

Numele sistemului de coordonate carteziene provine de la matematicianul și filozoful francez René Descartes (1596–1650), în onoarea rezultatelor publicate în lucrările sale (e.g. “La géométrie”).

În coordonate carteziene, considerăm punctele A1(1,4), A2(2,5), A3(3,6) și B1(1,3), B2(2,2), B3(3,1). Se cere să se unească aceste puncte printr-o linie frântă continuă (nu neapărat închisă), astfel încât lungimea acestei linii frânte (i.e. suma segmentelor componente) să fie minimă și orice 2 puncte A, respectiv orice 2 puncte B să nu fie direct conectate printr-un segment (i.e. [A1A3] nu se acceptă, [A1B3] se acceptă). Care este lungimea minimă și cum sunt conectate punctele?

Sursa: problema originală (Ruxandra F. Olimid)

Mai multe informații - despre René Descartes: https://plato.stanford.edu/entries/descartes/

 

C. Cartesian coordinates

The name of the Cartesian coordinate system comes from the French mathematician and philosopher René Descartes (1596–1650), in the honour of the results published in his works (e.g. “La géométrie”).

In cartesian coordinates, we consider the points A1(1,4), A2(2,5), A3(3,6) and B1(1,3), B2(2,2), B3(3,1). Link all these points with a continuous broken line (not necessarily closed), such that the length of this continuous broken line (i.e. the sum of the segments) to be minimal, and any 2 points A, respectively any 2 points B not be directly connected by a segment (i.e. [A1A3] is not accepted, [A1B3] is accepted). What is the minimal length and how are the points linked?

Source: original problem (Ruxandra F. Olimid)

More information - about René Descartes: https://plato.stanford.edu/entries/descartes/

 

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii