Petru aşează apoi ziarul la locul său, lângă cele din zilele trecute şi îşi dă seama de un fenomen interesant.

 

B. Reclame (10%)

În stiva de ziare niciunul nu conţine acelaşi număr de reclame. Mai mult, numărul de reclame din orice ziar este mai mic decât numărul total de ziare. Puteţi spune ce reclame conţine unul dintre ziare?

Sursa: adaptare (Ruxandra F. Olimid) după o problemă clasică 

 

Peter puts the newspaper at its place, next to the ones from the previous days and realizes something strange.

 

B. Commercials (10%)

Any of the newspapers contains a different number of commercials. Moreover, the number of commercials in any newspaper is smaller than the total number of newspapers. Can you know the commercials in one newspaper?

Source: adaptation (Ruxandra F. Olimid) on a classic problem

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii