Motto: Adevărul nu se află la capătul care încheie un drum, ci doar la acela care deschide o cale.

 

D.  Vampiri în Transilvania

 

Inspectorul Craig de la Scotland Yard a fost trimis în Transilvania pentru a rezolva nişte cazuri de vampirism. Sosind în satul respectiv, l-a găsit locuit laolaltă de vampiri şi de fiinţe umane (oameni).

Vampirii mint întotdeauna, iar oamenii spun adevărul totdeauna. În plus, jumătate din locuitori – atât vampiri cât şi oameni – sunt duşi cu pluta: toate propoziţiile adevărate le cred false şi toate propoziţiile false le cred adevărate.

Cealaltă jumătate a locuitorilor sunt complet normali: consideră adevărate toate afirmaţiile adevărate (auzite sau spuse), și false toate afirmațiile mincinoase.

Astfel, oamenii normali și vampirii nebuni fac numai afirmaţii adevărate, pe când oamenii nebuni şi vampirii raţionali fac doar declaraţii false.

Inspectorul Craig a întâlnit două surori, Ioana și Maria. El ştia că una din ele este vampir iar cealaltă om, dar habar nu avea despre gradul de sănătate mintală a fiecăreia. Şi începe ancheta:

Craig (către Ioana): Spune-mi despre voi.

Ioana: Suntem amândouă nebune.

Craig (către Maria): Este adevărat?

Maria: Bineînțeles că nu!

Din această discuţie, Craig a putut să afle care dintre surori este vampir.

Care ?

 

Autor: R. Smullyan

Vezi comentarii
Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii
aatanasiu

Inspector Craig Visits Transylvania

Inspector Craig of Scotland Yard was called to Transylvania to solve some cases of

vampirism. Arriving there, he found the country inhabited both by vampires and humans.

Vampires always lie and humans always tell the truth. However, half the inhabitants, both human and vampire, are insane and totally deluded in their beliefs: all true propositions they believe false, and all false propositions they believe true. The other half of the inhabitants are completely sane: all true statements they know to be true, and all false statements they know to be false. Thus sane humans and insane vampires make only true statements; insane humans and sane vampires make only false statements.

Inspector Craig met two sisters, Ioana and Maria. He knew that one was a vampire and one was a human, but knew nothing about the sanity of either. Here is the investigation: Craig (to Ioana): Tell me about yourselves.

Ioana: We are both insane. Craig (to Maria): Is that true? Maria: Of course not!

From this, Craig was able to prove which of the sisters was the vampire.

Which one was it?