Rezolvare (Ady Nicolae):

Ştim că Grenero nu a fost primul care a intrat în arena şi că între el şi Felicio mai avea loc o luptă.

De asemenea, ştim că Diego a intrat în arenă chiar înaintea lui Garcia.

 Cazul 1: Să presupunem că Grenero ar fi intrat al doilea în arena:

1.

2. Grenero

3.

4. Felicio

5.

Caz imposibil, nu avem două locuri consecutive libere pentru Diego – Garcia.

 Cazul 2: Să presupunem că Grenero ar fi intrat al treilea în arenă:

1.

2.

3. Grenero

4.

5. Felicio

În acest caz Diego şi Garcia intră primul, respectiv al doilea în arenă:

1. Diego

2. Garcia

3. Grenaro

4. Stefano

5. Felicio

 Cazul 3: Să presupunem că Grenero ar fi intrat al patrulea în arenă:

1.

2. Felicio

3.

4. Grenero

5.

Caz imposibil, la fel ca mai sus nu avem două locuri consecutive libere pentru Diego – Garcia.

 Cazul 4: Să presupunem că Grenero ar fi intrat ultimul în arenă:

1.

2.

3. Felicio

4.

5. Grenero

În acest caz Diego-Garcia intră primul, respectiv al doilea în arenă:

1. Diego

2. Garcia

3. Felicio

4. Stefano

5. Grenero

 Se observă că avem două cazuri posibile:

1. Diego

2. Garcia

3. Grenaro

4. Stefano

5. Felicio

 şi

 1. Diego

2. Garcia

3. Felicio

4. Stefano

5. Grenero

 De asemenea, se observă că afirmația “Stefano, răsfăţatul publicului, nu urma să lupte imediat după Diego şi nici Diego imediat după Stefano” nu a fost folosită, această afirmație neavând nicio valoare în rezolvarea problemei.

 Problema ar putea avea soluție unică dacă am considera că Felicio ar fi intrat în arenă după Grenero. Din textul problemei nu rezultă clar acest lucru: “Pe afiş se mai putea remarca că Grenero n-a fost primul care a intrat în arenă, şi că - oricum, între el şi Felicio mai avea loc o luptă.”

 Aşadar, un enunț simplificat şi corect ar putea fi următorul:

“Pe un afiş al unei coride spaniole, păstrat într-un muzeu din Cordoba, se pot citi numele unor matadori. În ziua aceea, mai precis 25 octombrie 1959, Stefano, răsfăţatul publicului, participa la coridă. De asemenea, reiese că Diego a intrat în arenă chiar inaintea luptei lui Garcia. Pe afiş se mai putea remarca că Grenero n-a fost primul care a intrat în arenă, şi că - oricum, între el şi Felicio mai avea loc o luptă, Felicio intrând în arenă după Grenero. Mai erau trecute, în sfârşit pe afiş, şi alte detalii legate de taurii care participau la lupte, numele unor picadori şi banderillios etc. Cine îşi putea închipui că unul din numele scrise cu litere mari avea să apară în ziarele de seară şi în cele de a doua zi, cu un chenar negru ? A survenit totuşi acel tragic moment când taurul l-a luat în coarne pe nefericitul matador. Numele victimei a fost al treilea pe afiş.

Soluția ar fi unică, în acest caz:

1. Diego

2. Garcia

3. Grenaro

4. Stefano

5. Felicio

victima fiind Grenaro.

 O soluţie similară completă a dat şi Ştefan Gaţachiu.

 Au mai dat soluţii (dar fără să observe a doua variantă): Cristina Mateescu şi andra(andra).

 Olivia Ioana a trimis doar răspunsul, fără argumentaţie.