Rezolvare:

Data naşterii lui Cheryl este 14 septembrie.

Data comunicată lui David: 20 iunie.

Soluţii complete: Ady Nicolae, Aurel Ionescu, Cristian Ciobanu, Elena Doandeş, Zoltan Szabo, Ştefan Gaţachiu.

Soluţii corecte la primul punct: Arthur Weber, Cristina Petrescu, Elena Dinu.

 

Soluţia dată pe Ştewfan Gaţachiu, Aurel Ionescu, Cristian Ciobanu şi Elena Doandeş:

Cum Albert nu știe data nașterii, dar știe că nici Bernard nu o poate afla, eliminăm lunile care conțin date unice, adică mai și iunie.

Bernard, urmând raționamentul lui Albert, elimină și el lunile mai și iunie, dar tot nu știe data exactă. Aceasta înseamnă ca data nașterii nu poate fi 15 iulie, 22 august și 17 septembrie, întrucât aceste zile nu se mai repetă (în cele 3 luni rămase).

Albert, din răspunsul lui Bernard, elimină și el cele 3 zile, dar tot nu știe data exactă. Deci data nașterii nu poate fi 16 iulie, deoarece este singura rămasă din luna iulie.

Albert mai afirmă că nici David nu știe data nașterii. De aici rezultă că luna nașterii nu poate fi august, deoarece în acest caz David ar fi putut ști data nașterii dacă Cheryl i-ar fi spus 14 septembrie sau 20 septembrie.

David afirmă că, după a doua afirmație a lui Albert din cea de a doua intervenție, știe luna nașterii. Ceea ce înseamnă că înainte de acea afirmație nu știa, deci luna pe care i-a spus-o Cheryl nu este august, altfel David ar fi știut că luna nașterii este septembrie, fără afirmația lui Albert. Dar după a doua afirmație a lui Albert știe, urmând raționamentele celorlalți doi, că luna nașterii este septembrie, dar nu poate ști care din cele trei zile rămase din septembrie este ziua nașterii.

Din a doua afirmație a lui Bernard rezultă că data nașterii nu este 16 septembrie, altfel Bernard ar fi știut data înainte de ultima afirmație a lui Albert. Deci data nașterii este 14 sau 20 septembrie.

David afirmă că știe data nașterii. Rezultă că ziua pe care i-a spus-o Cheryl nu este 14, deoarece ea apare numai în lunile august și septembrie și David ar fi știut încă de la afirmația anterioară că ziua nașterii că este 20 sept. Rezultă că lui David i s-a spus ziua 20. Cum 20 mai apare doar în luna iunie, rezultă că 20 iunie este data spusă de Cheryl lui David, iar 14 septembrie este data exactă de naștere.

Acum, Albert, urmând același raționament, știe și el data nașterii.

 

Ca o observaţie, Ady Nicolae şi Zoltan Szabo găsesc 16 septembrie ca dată de naştere pentru Cheryl; pe această bază arată că data comunicată lui David nu se poate deduce cu precizie.