Soluţii corecte:  Zoltan Szabo, Vasile Trofin, Viorel Manta, Ionel-Vasile Pit-Rada, Aurel Ionescu, Nicu Scutaru, Jean Henry Berevoescu, Alexandru Cohal.

 

Vasile Trofin:

După spargere , din vasul inițial se obțin două vase , primul o prismă triunghiulară dreaptă cu baza un triunghi dreptunghic isoscel  cu catetele egale cu 3 cm și înălțimea de 1cm iar al doilea tot o prismă dreaptă dar cu baza un pentagon neregulat cu laturile de 4 , 7 , 7 , 3  și 5 cm . Dacă notăm cu V= volumul inițial al vasului , cu V1 = volumul vasului mai mic rezultat prin spargerea vasului inițial și cu V2 volumul vasului mai mare rezultat în urma spargerii vasului inițial , aplicând formula de calcul pentru volumul unei prisme drepte , respectiv V=Aria bazei  x Înalțimea prismei , obținem :

V=((3x3) /2 )x1=4,5 cm3 ;

V= V0 – ((3x4)/2) x1 = 49cm3-6cm3 = 43cm3 .

Volumul de lichid care mai poate fi transportat după spagerea vasului va fi de max. V= 4,5cm3 + 43cm3 = 47,5cm3 .

Pentru a se transporta acest volum maxim de lichid , vasul cu volumul V1 = 4,5 cm3 trebuie rotit in jurul muchiei  de 1 cm, spre stânga, cu unghiul α= 450 iar vasul cu volumul V2 = 43 cm3 trebuie rotit în jurul muchiei de 1cm , spre dreapta , cu un  unghi α = arctg(3/4) asfel încât suprafațele libere ale lichidului din vase să fie  este orizontale. 

 

Nicu Scutaru:

Dupa  spargerea vasului de laborator, din acesta   rezulta doua vase  conform figurilor 1 si 2 de mai jos.

Vasul din fig. 1  poate fi umplut complet cu lichid pe masura ce il rotim in plan paralel cu peretele mare,  in sensul acelor de ceasornic.  In acest caz volumul lichidului este:

V1= ((4*3)/2)*1 + (4*4)*1 + (3*7)*1= 43 cm3 lichid.

Si vasul din fig. 2 poate fi umplut cu lichid pe masura ce il rotim in sens trigonometric in plan paralel cu planul triunghiului.  In acest caz volumul lichidului este:

V2 = ((3*3)/2)*1 =4.5 cm3 lichid.

Deci volumul maxim de lichid  transportat dupa spargerea vasului  este de 47,5 cm3.

 

Alexandru Cohal:

Volumul maxim care se poate transporta după spargere este compus din:

  • Volumul maxim care se poate transporta în bucata mică (este volumul prismei triunghiulare cu înălțimea de 1 cm și cu baza fiind un triunghi dreptunghic isoscel cu catetele egale cu 3 cm => 4.5 cm3)
  • Volumul maxim care se poate transporta în bucata mare (este volumul obținut prin scăderea din volumul vasului inițial (49 cm3) a volumul prismei triunghiulare cu înălțimea de 1 cm și baza fiind un triungh dreptunghic cu catelele egale cu 3 cm, respectiv 4 cm (6 cm3) => 43 cm3)

Astfel, volumul maxim care se poate transporta după spargere este de 4.5 cm3 + 43 cm3 = 47.5 cm3.