Soluţii corecte:  Zoltan Szabo, Jean Henry Berevoescu, Traian Dajma, Stefan Gatachiu, Emil Claudiu Man, Mihaela Voinescu, Monica Asanachescu.

 

Zoltan Szabo:

Soluția 1:

Fiecare poveste cade cu o probabilitate de 1/6. Cele nouă cuburi fiind independente unul de celălalt vor avea fiecare o probabilitate de 1/6. În total avem 6 povesti, fiecare se paote realiza cu propabilitatea de (1/6)9. Deci probabilitatea ca să se realizeze o poveste din cele 6 va fi 6*(1/6)9=(1/6)8=1/1679616= 0.000000595374

Soluția 2:

Prima aruncare va selecta povestea. Adică are probabilitatea 1, pentru că sigur se va selecta o poveste din cele 6 posibile. următoarele 8 aruncări depind de prima poveste selectată și fiecare se realizează cu o probabilitate de 1/6. Adică cele 8 aruncări condiționate de prima aruncare vor rezulta probabilitatea de (1/6)8=1/1679616= 0.000000595374

 

Jean Henry Berevoescu:

Avind in vedere ca spatiul tuturor combinatiilor este 69, probabilitatea de a iesi o combinatie este 1 / 69.

Deoarece avem 6 imagini posibile, probabilitatea de a iesi una dintre cele 6 este: 6 / 69 = 1 / 68.

 

Stefan Gatachiu:

Notăm cele șase povești din care fac parte imaginile de pe cele 6 fețe ale fiecărui cub cu p1, p2, ..., p6.

Dacă pe un cub apare fața din povestea pi, atunci asociem acelei fețe numărul i, i=1...6.

Astfel transformăm problema aruncării cuburilor la aruncarea a 9 zaruri. Faptul că pe toate cuburile apar fragmente din imaginea unei singure povești este echivalent cu apariția aceluiași număr de puncte pe toate zarurile.

Numărul de cazuri posibile la aruncarea a 9 zaruri este 69.

Numărul de cazuri favorabile este 6: (1,1,....,1), (2,2,....2), ...., (6,6,...,6)

Deci probabilitatea cerută este 6/69=1/68.

 

Monica Asanachescu:

Exista 6 situatii in care cuburile fac parte din aceeasi imagine, deoarece exista 6 imagini. Exista 6posibilitati de aruncare. Deci probabilitatea este 6/69 = 1/68.