SoluĊ£ii corecte: Emil Martinas (12 litere), Zoltan Szabo (12 litere), Traian Dajma (10 litere), Viorel Manta (12 litere), Aurel Ionescu (11 litere), Ioan Scutaru (10 litere), Ady Nicolae (10 litere), Emil Claudiu Man (14 litere), Stefan Gatachiu (11 litere), Cristian Daniel Balanoiu (14 litere).

Exemplificam mai jos cu cateva dintre cuvintele gasite de rezolvitori.

14 litere

PERIURETERITEI (Emil Claudiu Man, Cristian Daniel Balanoiu)

12 litere

REPERTORIERE (Emil Martinas, Zoltan Szabo, Viorel Manta)

11 litere

PROTOIERIEI (Aurel Ionescu)

PROTOTIPURI (Stefan Gatachiu)

10 litere

POTPURIURI (Emil Martinas, Ioan Scutaru)

PRETUITORI (Emil Martinas, Ioan Scutaru, Ady Nicolae)

PORTRETURI (Traian Dajma)