Soluţii corecte: Camelia Muşetescu, Szabo Zoltan, Mihaela Marghescu, Angela Sandu, Aurel Ionescu, Ştefan Gaţachiu, Claudiu Dragan, Emil Claudiu Man, Marius Alecsandru.

Camelia Muşetescu:

Fie a, b numerele de pe prima linie; e, f de pe linia a doua; h, g de pe linia a treia şi d,c numerele de pe linia a patra.

Din enunţ se obţin următoarele ecuaţii: a + b + c + d = 60

                                                                e + f + g + h = 60

                                                                a + e + g + c = 60

                                                                b + f + h + d = 60.

Notez: a + c = m,   b + d = n,    e + g = p,    f + h = q.

Ecuaţiile devin:    m + n = 60 (1)

                             p + q = 60 (2)

                             m + p = 60 (3)

                             n + q = 60 (4).

Din (1) - (3) ⇒ n - p = 0  n = p

Din (2) -(3) ⇒ q - m = 0  q = m

În concluzie m, n, p, q trebuie sa fie 30, iar{(a;c), (b;d), (e;g), (f;h)} trebuie să fie combinaţie de forma {(11;19), (12;18), (13;17), (14; 16)}.

 

Szabo Zoltan, Ştefan Gaţachiu:

Considerăm perechile {(11;19), (12;18), (13;17), (14; 16)}. Suma numerelor din fiecare pereche este 30. Deci, pentru a obține suma 60, așezăm în colțurile opuse ale celor două pătrate numerele dintr-o pereche.

Astfel se pot construi multe soluţii.

Pentru exemplificare, o soluţie posibilă este:

11

 

 

13

 

12

14

 

 

16

18

 

17

 

 

19