Rezolvări corecte: Camelia Muşetescu, Zoltan Szabo, Aurel Ionescu, Viorel Manta, Emil Claudiu Man.

Numărul minim de bucăţi în care trebuie tăiată sârma este 4; există mai multe variante de rezolvare, fapt observat de toţi rezolvitorii.

Rezolvarea “academică” a fost dată de Zoltan Szabo:

Să notăm cubul cu ABCD A'B'C'D' cu bazele ABCD și A'B'C'D' pătrate, iar muchiile AA', BB', CC' și DD' înălțimi. 

Considerând graful orientat asociat cubului, având aceleași vârfuri și aceleași muchii, observăm că gradul fiecărui vârf este 3, adică toate gradele sunt numere impare.

Dacă gradele vârfurilor ar fi fost numere pare, fiind graf conex, acesta ar fi un graf eulerian și muchiile s-ar fi putut parcurge cu ajutorul unui singur lanț (o singură bucată de sârmă). Problema se putea rezolva cu o singură bucată de sârmă chiar și în cazul în care ar fi fost doar două grade impare.

Dar în problema noastră există 8 noduri cu grade impare, ceea ce necesită minim 4 bucăți de sârmă. Deci soluție mai bună de atât nu putem găsi iar o soluție cu 4 bucăți de sârmă ar fi următoarea:

bucata 1: AA'

bucata 2: BB'

bucata 3: CC'

bucata 4: DCBADD'C'B'A'D'.