Soluţii primite de la Zoltan Szabo (completă), Marius Alecsandru şi Emil Claudiu Man (nefinalizate).

 

Szabo Zoltan:

Avem la dispoziţie 21 de consoane şi 5 vocale. Orice cod se termină cu vocală, conţine un total 3 vocale. 

Numărul consoanelor poate fi 0,1,2,...,21, deci lungimea codului format din vocale şi consoane se încadrează în [3,24].

Pentru a calcula lungimea medie a unui cod, trebuie să calculăm câte coduri distincte sunt de diferite lungimi.

Notăm lungimea codului cu n. Ultima vocală poate fi aleasă din 5 cazuri posibile.

Restul de n-1 de litere se pot aranja în (n-1)! moduri. În cadrul acestor permutări consoanele se pot lua de comb(21,n-3) moduri diferite, iar vocalele de comb(4,2)=6 moduri diferite.

Se obţine formula pentru numărul codurilor de lungime n:

(n-1)!*comb(21,n-3)*comb(4,2)*5=(n-1)!*comb(21,n-3)*30

Vom calcula deci numărul codurilor pentru toate lungimile respectiv lungimea lor totală, iar în final vom calcula valoarea medie prin fracţia lungime totală împărţită la număr total de cazuri.

lungime
(n) 

nr cazuri de lungime n
(n-1)!*Comb(21,n-3)*30

lungime totala a cazurilor de lungime n
n*(n-1)!*Comb(21,n-3)*Aranj(5,3)

3

60

180

4

3780

15120

5

151200

756000

6

4788000

28728000

7

129276000

904932000

8

3076768800

24614150400

9

65637734400

590739609600

10

1265870592000

12658705920000

11

22152735360000

243680088960000

12

351982350720000

4223788208640000

13

5068545850368000

65891096054784000

14

65891096054784000

922475344766976000

15

768729453972480000

11530941809587200000

16

7982959714329600000

127727355429274000000

17

72987060245299200000

1240780024170090000000

18

579030677946040000000

10422552203028700000000

19

3908457076135770000000

74260684446579700000000

20

21841377778405800000000

436827555568116000000000

21

97072790126247900000000

2038528592651210000000000

22

321872935681769000000000

7081204584998930000000000

23

708120458499893000000000

16286770545497500000000000

24

775560502166549000000000

18613452051997200000000000

Total

1929037362091470000000000

44542847598531200000000000

Lungimea medie a unui cod va fi egală cu: 

44542847598531200000000000/1929037362091470000000000=23,09071