Szabo Zoltan:

Nu ştim exact numărul de pirati, de aceea vom considera că numărul lor este n.

Pe averea celor n piraţi putem construi un sistem liniar de ecuaţii. Vom studia aceste ecuaţii şi decidem după ce observăm anumite proprietăţi ce ne împing către soluţie sau dimpotrivă, ne elimină.

Fiecare sistem este linear omogen care are soluţia trivială 0, celelalte soluţii le vom calcula:

Pentru n=3 avem sistemul

x1+ x2/2+x3/2=x1/3+x2+x3/3=x1/4+x2/4+x3

Efectuând calculele în cele două ecuaţii (termenii învecinaţi), obţinem sistemul:

4x1-3x2+x3=0

x1+9x2-8x3=0

Soluţia sistemului este: x1=5t, x2=11t, x3=13t, cu t număr natural convenabil ales.

Pentru n=4 avem sistemul

x1+ x2/2+x3/2+x4/2=x1/3+x2+x3/3+x4/3=x1/4+x2/4+x3+x4/4=x1/5+x2/5+x3/5+x4

Efectuând calculele în cele două ecuaţii (termenii învecinaţi), obţinem sistemul:

4x1-3x2+x3+x4=0

x1+9x2-8x3+x4=0

x1+x2+16x3-15x4=0

Soluţia sistemului este: x1=t, x2=19t, x3=25t, x4=28t, cu t număr natural convenabil ales.

Pentru n=5 avem sistemul

x1+x2/2+x3/2+x4/2+x5/2=x1/3+x2+x3/3+x4/3+x5/3=x1/4+x2/4+x3+x4/4+x5/4=x1/5+x2/5+x3/5+x4+x5/5 = x1/6+x2/6+x3/6+x4/6+x5

4x1-3x2+x3+x4+x5=0

x1+9x2-8x3+x4+x5=0

x1+x2+16x3-15x4+x5=0

x1+x2+x3+25x4-24x5=0

Soluţia sistemului este: x1= - 43t, x2=77t, x3=117t, x4=137t, x5=149t.

Observăm că începând cu n=5, averea unui pirat devine negativ, deci nu poate fi soluţie.

Aşadar avem 3 sau 4 piraţi. În cazul n=3 avem 3 numere impare, în cazul n=4 avem 3 numere impare şi unul par, deci se încadrează în procentajul dat de Barbă Neagră.

 

 

Numărul total de monede de aur trebuie să fie mai mic de 1000. Pentru diferite valori ale lui t avem

 n 

 t

x1

x2

x3

Total

3

1

5

11

13

29

3

3

15

33

39

87

3

5

25

55

65

145

3

7

35

77

91

203

3

9

45

99

117

261

3

11

55

121

143

319

3

13

65

143

169

377

3

15

75

165

195

435

3

17

85

187

221

493

3

19

95

209

247

551

3

21

105

231

273

609

3

23

115

253

299

667

3

25

125

275

325

725

3

27

135

297

351

783

3

29

145

319

377

841

3

31

155

341

403

899

3

33

165

363

429

957

 

 n 

 t

x1

x2

x3

x4

Total