B. Puncte

Într-un plan sunt 10 puncte astfel încât oricare 3 nu se află pe aceeași dreaptă. Se desenează toate segmentele având capetele oricare 2 din aceste puncte. Care este cel mai mare număr de segmente care pot fi intersectate de o dreaptă care nu conține nici unul dintre cele 10 puncte?

Sursă: Concursul European de Matematică Distractivă Cangurul – 2003 [Republica Moldova]

 

B. Points

In a plane there are 10 points so that any 3 are not on the same line. Draw all the segments with the ends of any 2 of these points. What is the largest number of segments that can be intersected by a line that does not contain any of the 10 points?

Source: The European Contest of Fun Mathematics Kangaroo 2003 [Republic of Moldova]

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii