C. Pitagora în plan

Pitagora este unul dintre cei cunoscuți matematicieni din istorie. Arhicunoscuta teoremă a lui Pitagora, referitoare la triunghiul dreptunghic, afirmă că suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei.

Trei numere naturale nenule ab se numesc pitagoreice dacă pot forma laturile unui triunghi dreptunghic (și deci satisfac teorema lui Pitagora). Cel mai cunoscut triplet de numere pitagoreice este (3,4,5), acesta satisfăcând relația 32+42=52.

1) Găsiți un exemplu de triplet de numere pitagoreice, în care lungimea unei laturi are valoarea 2021.

2) Demonstrați, că pentru orice număr natural n mai mare sau egal cu 3, există alte două numere naturale nenule, astfel ca cele trei numere să fie pitagoreice. 

Sursa: problema originală (Zoltan Szabo)

Mai multe informații:  https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_lui_Pitagora

 

C. Pitagora in the plane 

Pythagoras is one of the most known mathematicians in history. The well-known Pythagorean theorem, concerning the right triangle, states that the square of the length of the hypotenuse equals the sum of the squares of the other two lengths.

Three non-zero natural numbers a, b, c are called Pythagorean triplets if they can form the sides of a right triangle (and therefore satisfy Pythagoras' theorem). The best-known triplet of Pythagorean numbers is (3,4,5), which satisfies the relation 32+42=52.

1) Find an example of a triplet of Pythagorean numbers, in which the length of a side has the value 2021.

2) Prove that for any natural number n greater than or equal to 3, there are two other non-zero natural numbers, so that the three numbers are Pythagorean.

Source: original puzzle (Zoltan Szabo)

More information:  https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_theorem

Vezi comentarii
Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii
trofin

La punctul 2) al problemei , trebuie prezentată o altă soluție decât acelea date de înaintașii noștri ?


ruxandra

Orice solutie corecta este considerata valida.


szabozoltan

Nu se cere demonstratia geometrica a teoremei lui Pitagora, ci existenta unor numere NATURALE pentru care teorema este corecta.