C. Navă de metal

Considerăm că avem o piscină plină cu apă pe care plutește o navă de metal greu (oțel). Piscina este suficient de mare ca vaporul să plutească liber și să nu atingă marginea ei, respectiv, după scufundare să fie acoperit complet de apă.

După ce se deteriorează carena navei, aceasta se va scufunda. E certitudine matematică.

Ce se va întâmpla cu nivelul apei din piscină? Va scădea, va rămâne același sau va crește? Justificați răspunsul.

Sursa: problema originală (Zoltan Szabo)

 

C. Metal ship

Let’s consider a swimming pool full of water on which a heavy metal (steel) ship floats. The pool is large enough for the boat to float freely and not touch its edge, respectively, to be completely covered by water after diving.

After the hull of the ship is damaged, the ship will sink. This is mathematicaly certain.

What will happen to the water level in the pool? Will it decrease, stay the same, or increase? Justify the answer.

Source: original puzzle (Zoltan Szabo)

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii