C. Mozaic magic

Pătratul de mai jos s-a obținut dintr-un pătrat magic. Singurul element care a rămas pe locul lui este cel din colțul stânga sus cu valoarea 1. Dintre celelalte 24 de elemente niciunul nu este pe locul lui inițial. Această zonă s-a împărțit în 6 forme geometrice identice, fiecare conținând câte 4 pătrățele. Aceste forme s-au decupat (obtinand 6 piese, excluzand elementul 1) și fiecare piesă și-a găsit un loc nou în părat. Asupra pieselor putem aplica orice tip de prelucrare (translatare/rotire/răsturnare).

Reconstituiți pătratul magic inițial, în care toate liniile, coloanele și diagonalele vor avea aceeași sumă a elementelor.

Sursă: problemă originală (Zoltan Szabo), inspirata de problema Patrat / Square (Sursa: V.Rădulescu, „Izbânda minții”, Ed.Militară, 1978).

 

C. Mozaic magic

The square below was obtained from a magic square. The only item left in its place is the one in the upper left corner with the value 1. Of the other 24 items, none is in its original place. This area was divided into 6 identical geometric shapes, each containing 4 squares. These shapes were cut out (leading to 6 pieces, excluding the item 1) and each piece found a new place in the square. Any type of transformation can be applied (translation / rotation / overturning).


Reconstruct the original magic square, in which all the lines, columns and diagonals will have the same sum of elements.

Source: original puzzle (Zoltan Szabo), inspired by the puzzle Patrat / Square (Source: V.Rădulescu, „Izbânda minții”, Ed.Militară, 1978).

Vezi comentarii
Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii
Nicu
"Aceste forme s-au decupat și fiecare piesă și-a găsit un loc nou în părat" Întrebare: În noile poziții cele 4 piese se regăsesc in aceeași figura geometrică?

ruxandra

Da, cele 6 forme geometrice (de cate 4 patratele fiecare) nu se mai decupeaza. Acestea sunt numite piese in problema.


szabozoltan

Cele 6 piese, identice ca formă, se vor rearanja  din nou ca un puzzle pe suprafața pătratului magic, astfel încât să nu se suprapună. Niciun număr nu va ajunge pe vechea poziție cu excepția numărului 1, care oricum nu face parte din nicio piesă puzzle. 


trofin

Pentru a reduce timpul pe care trebuie să-l ocupe  soluționarea problemei cred că ar fi fost util ca autorul să fi introdus ca dată de intrare forma geometrică (piesa )  de împărțire a suprafeței ocupată de cele 24 de numere din tablou.


ruxandra

Pentru ca enuntul problemei a fost clar in sensul ca cele 6 forme geometrice trebuie sa isi schimbe locatia (nu insa si ca toate numerele sa fie pe pozitii distincte), acceptam ca solutii corecte si solutiile care satisfac doar aceasta conditie mai slaba (cele 6 forme geometrice isi schimba pozitia, dar pot exista numere care sa ramana pe aceeasi pozitie).