B. Ciment

Cimentul, inventat de romani, este un material de construcții foarte important extrem de durabil, capabil să se întărească și sub apă. Podul de la Drobeta a fost construit de către arhitectul greco-sirian Apolodor din Damasc între anii 102-105, cu dimensiuni aproximative de lungime - 1135m , lățime - 15 m și înălțime - 19 m. În anul 1906 Comisia Dunării a cerut statului român să demoleze 2 pile din cele 20, pentru că stânjeneau circulația fluvială. Chiar dacă materiile prime s-au schimbat în timp, tehnologia de fabricație a rămas aceeași timp de 2500 de ani.

O echipă de muncitori poate finaliza construcția unei clădiri în 11 zile. După 4 zile de lucru echipei i se alătură alți 7 muncitori. Echipa lărgită a finalizat construcția clădirii într-un număr natural de zile. Calculați numărul muncitorilor din echipa inițială, respectiv numărul de zile de care a avut nevoie noua echipă pentru terminarea activității.

Sursa: problema originală (Zoltan Szabo)

Mai multe informații: http://www.betonix.ro/v1/istoria_cimentului.html; http://www.cineainventat.ro/cimentul/

 

B. Cement

The cement, invented by the Romans, is a very important building material extremely durable, which is able to harden even under water. The Drobeta bridge was built by the Greek-Syrian architect Apollodor of Damascus between the years 102-105, having the approximate dimensions of: length - 1135m, width - 15 m and height - 19 m. In 1906, the Danube Commission asked the Romanian state to demolish 2 piles out of 20, because they obstruct the river circulation. Even though raw materials have changed over time, the manufacturing technology has remained the same for 2500 years.

A team of workers can complete the construction of a building in 11 days. After 4 working days, the team joins 7 other workers. The enlarged team completed the construction of the building in a natural number of days. Calculate the number of workers in the initial team, respectively the number of days the new team needed to complete the activity.

Source: original puzzle (Zoltan Szabo)

More info: http://www.betonix.ro/v1/istoria_cimentului.html; http://www.cineainventat.ro/cimentul/

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii