A. Vierme

Prima versiune cunoscută a jocului Snake pentru calculatoarele personale, numita Worm, a fost programată de Peter Trefonas, pe când era student la chimie. În prezent, el este un cercetător cunoscut, cunoscut pentru inovații în domeniul chimiei, cu peste 4000 de citări și un h-index de 32 pe Google Scholar.

Aşezati cifrele 1, 2, 3, ..., 9 într-un pătrat 3x3 astfel încât:

i. Numarul de trei cifre de pe linia a treia sa fie suma numerelor de pe primele doua linii.

ii. Un “vierme” care ar intra in patrat pe la cifra 1 sa poata iesi la cifra 9, trecând – printr-o parcurgere doar pe orizontală si verticală – prin toate cifrele, în ordinea 1-2-3-…-9.

Sursa: Adrian Atanasiu (dupa M.Gardner)

Mai multe informații – despre Peter Trefonas: https://scholar.google.com/citations?user=BjCDWMUAAAAJ&hl=enhttps://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Trefonas

 

A. Worm

The first famous version of the game Snake for a personal computer, called Worm, was programmed by Peter Trefonas while he was a chemistry student. Currently, he is a known researcher for innovations in chemistry, with over 4000 citations and a h-index of 32 on Google Scholar.

Place the digits 1, 2, 3, ..., 9 in a 3x3 square so that:

i. The three-digit number on the third line is the sum of the numbers on the first two lines.

ii. A "worm" that enters the square marked with the digit 1 can go out at digit 9, by moving only horizontaly and verticaly and passing through all figures in the order 1-2-3- ... -9.

Source: Adrian Atanasiu (after M.Gardner)

More information – about Peter Trefonas: https://scholar.google.com/citations?user=BjCDWMUAAAAJ&hl=enhttps://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Trefonas

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii