Ne îndreptăm atenția asupra a trei fizicieni de geniu: Isaac Newton, Albert Einstein și Richard Feynman.

 

A. Isaac Newton

Isaac Newton (1642-1727) a fost fizician și matematician englez. Este recunoscut drept unul dintre cei mai mari oameni de știință din toate timpurile, datorită rezultatelor sale în domeniul mecanicii și gravitației, opticii, matematicii. Sunt celebre cele 3 legi (sau principii) ale lui Newton: principiul inerției, principiul acțiunii și reacțiunii, principiul forței și accelerației.

Următoarea problemă a lui Isaac Newton apare în lucrarea sa Arithmetica universalis (1707).

Pe intinderea unui izlaz iarba creste la fel de repede si cu aceeasi intensitate. Cu aceasta iarba se pot hrani 70 vaci timp de 24 zile, sau 30 vaci timp de 60 zile. Cate vaci se pot hrani timp de 96 zile?

Sursa: Isaac Newton (lucrarea Arithmetica universalis)

Mai multe informații – despre Isaac Newton: http://scienceworld.wolfram.com/biography/Newton.html

 

We are now focusing on three great physicists: Isaac Newton, Albert Einstein and Richard Feynman.

 

A. Isaac Newton

Isaac Newton (1642-1727) was an English physicist and mathematician. He is recognized as one of the greatest scientists of all time, thanks to his results in the field of mechanics and gravity, optics, mathematics. The three Newton's laws are famous: inertia, action and reaction, force and acceleration.

The following puzzle of Isaac Newton appears in his work Arithmetica universalis (1707).

On a hill, the grass grows always with the same speed and with the same intensity. With this grass you can feed 70 cows for 24 days, or 30 cows for 60 days. How many cows can you feed for 96 days?

Source: Isaac Newton (the book Arithmetica universalis)

More information – about Isaac Newton: http://scienceworld.wolfram.com/biography/Newton.html

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii