Proba de 100m plat este o cursă de viteză popuară in lumea atletismului, probă în cadrul Jocurilor Olimpice de Vara (introdusă încă de la prima olimpiadă în 1896 pentru bărbați și mai târziu, în 1928, pentru femei).

Finala probei de 100m plat a avut 6 concurenți: Andrei, Bogdan, Cezar, Dinu, Emil şi Florin. Lucru rar întâlnit, doi concurenți s-au aflat la egalitate perfectă. Din declarațiile a cinci membri ai juriului, înainte de decizia finală:

-          Au câştigat Andrei şi Emil.

-          Eu am văzut câştigători pe Bogdan și Florin.

-          Nu! Sigur pe primul loc sunt Andrei cu Cezar.

-          Eu cred ca Bogdan şi Dinu au ieşit primii.

-          Veți recunoaște după fotografie că Florin şi Andrei au fost primii clasati.

Nici una din aceste afirmaţii nu este complet adevarată: patru indică corect numai unul dintre câştigători, iar una indică eronat ambele nume. Care concurenţi au ieşit – la egalitate – pe primul loc în proba de 100 m plat ?

Sursa: problema originală (Adrian Atanasiu)

Mai multe informații - despre proba 100 plat: https://www.olympic.org/athletics/100m-men ; https://www.olympic.org/athletics/100m-women

 

100m dash is a popular sprint race in athletics, a contest at the Summer Olympics (introduced from the first Summer Olympic Games in 1896 for men, and later, in 1928 for women).

For the 100m dash final there were 6 competitors: Andrei, Bogdan, Cezar, Dinu, Emil and Florin. Rarely encountered, two of them were at perfect equality. From the statements of five jury members, before the final decision.

-           The winners were Andrei and Emil.

-           I have seen Bogdan and Florin won.

-           No! Of course, Andrei and Cezar were the first.

-           I think Bogdan and Dinu came out first.

-           You will recognize in the photo that Florin and Andrei were the first ranked.

None of these statements is completely true: four indicate correctly only one of the winners, and one indicates both names wrong. Which athletes were first – at tie - for the 100m dash competition?

Source: original problem (Adrian Atanasiu)

More information – about 100m dash: https://www.olympic.org/athletics/100m-men ; https://www.olympic.org/athletics/100m-women

Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii