Motto: Ca sa minţi bine, e nevoie de multă sinceritate (Jean Giono)

C. Doamna şi tigrul

          Povestea se petrece într-un regat vechi şi îndepărtat, unde este un prizonier şi un rege. Prizonierul este dus într-o sală în care se află 9 uşi. După una din ele este ascunsă o prinţesă. După celelalte uşi este posibil să nu fie nimeni sau să fie un tigru. Pe fiecare uşă este lipit un semn însoţit de o afirmaţie cu valoare de adevăr sau fals. Afirmaţia de pe semnul uşii unde se află prinţesa este adevărată. Tigrul se află totdeauna în spatele unei uşi pe care este scrisă o afirmaţie falsă. Afirmaţiile de pe uşile unde nu este nimeni pot fi adevărate sau false.

          Regele ii cere prizonierului să găsească prinţesa fără a deschide nici una din usi.

Pe cele 9 uşi sunt afirmaţiile următoare:

1. Prinţesa este într-o cameră cu număr impar.

2. Această cameră este goală.

3. Sau semnul 5 este adevărat, sau semnul 7 este fals.

4. Propoziţia de pe semnul 1 este falsă.

5 Sau semnul 2 sau semnul 4 este corect.

6. Propoziţia de pe semnul 3 este falsă.

7. Prinţesa nu este în camera 1.

8. În această cameră este un tigru şi camera 9 este goală.

9. În această cameră este un tigru şi semnul 6 este fals.

 

          Prizonierul s-a gândit, s-a tot gândit.

- Problema nu poate fi rezolvată - a spus el după un timp.

Nu mi-ai dat nici o şansă să scap !

- Ştiu, a consimţit regele cu un zâmbet.

- Poate te distrezi, a continuat prizonierul. Dar, totuşi, nu vreau să mor. Aşa că spune-mi numai atât: Camera 8 este goală ?

Regele a acceptat să răspundă - uneori regii au accese de bunătate. Şi să nu uităm că ei nu mint niciodată.

Din răspunsul primit prizonierul a reuşit să localizeze prinţesa şi să scape de condamnare.

 

În ce cameră se afla domniţa ?

Sursă: Michael Winckler (Michael.Winckler@iwr.uni-heidelberg.de), după o problemă celebră a lui R. Smullyan

Vezi comentarii
Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii
aatanasiu

Problema nr. 6 (de pe site-ul original) este o extensie a unei probleme anterioare - foarte cunoscuta - , cu numai 3 usi.

Enuntul in engleza este:

This is one of R. Smullyans famous Lady-and-Tiger-puzzles:

 • Doors with signs
 • On each sign is a statement (true or false!)
 • Behind some doors: tigers (=death, damnation etc.)
 • Behind some other doors: ladies (freedom, safety, fame etc.)
 • The object is to find a door with a lady behind it.

We jump right into the story:

"Well, the king had to keep the promise. Instead of giving the next prisoner the choice between three doors, he showed him 9 [!!]. Then he told him that there is only one lady behind one of the doors. Behind the others there is either nothing or a tiger. The statemnet on the sign on the lady's door is true, the statements on a door with a tiger behind is always false and a statement on a door with nothing behind it may be true or false. [Kings never lie - in tales, that is]. 'You have to find the lady without opening any one of those doors.' the king added.
Those were the signs:

 1. The lady is in a room with an odd number.
 2. This room is empty.
 3. Either sign 5 is true or sign 7 is wrong.
 4. Sign 1 is wrong.
 5. Either sign 2 or sign 4 is right.
 6. Sign 3 is wrong.
 7. The lady is not in room 1.
 8. In this room is a tiger and room 9 is empty.
 9. In this room is a tiger and sign 6 is wrong.

The prisoner thought about this for a while. 'The puzzle is unsolvable!', he suddenly shouted. 'That's not fair!'
'I know', the kign said with a grin.
'Really funny! But I don't want to die.' the prisoner said. 'So give me a little hint: Is room 8 empty or not?'

The king was honarable, as kings used to be in those days of old. He told the prisoner what he wanted to know. And the prisoner was able to locate the lady and wander free.

In which room was the lady?"


szabozoltan

Dacă pe uşile 3 şi 5 există "sau exclusiv" (xor), atunci problema nu are soluţie.

În varianta englezească într-adevăr este "sau exclusiv" (xor), dar autorul german Michael Winkler foloseste în enunţul scris în limba germană "sau" (or, oder)

 

http://www.hib-wien.at/leute/wurban/mathematik/logik/DameOderTiger_HomePage.pdf