Motto: Cel mai mare număr posibil este acela din care oricât ai scădea, tot nu se cunoaşte. (Traian Furnea)

C. Turneul de Crăciun

Douăzeci de actori (deoarece este dificil să-i numim pe toţi, îi vom identifica prin o numerotare de la 0 la 19) iau parte la "Turneul de Crăciun".

Traseul şi datele turneului nu sunt importante. Ce trebuie să ştim este:

          1. Fiecare piesă are patru personaje: un  preot, un războinic, un hoţ şi un cerşetor.

          2. Dacă preotul este jucat de un bărbat, atunci războinicul şi hoţul sunt de sexe diferite.

          3. Dacă preotul este jucat de o femeie, atunci războinicul şi cerşetorul sunt de sexe diferite.

          4. Fiecare actor joacă în patru piese, în fiecare din ele interpretând de fiecare dată alt rol.

          5. Totuşi, actorii 0,1,2 şi 3 - fiind veterani - nu rezistă prea mult la acest maraton teatral şi joacă numai în trei piese.

Programarea distribuţiei în piese pentru fiecare spectacol este următoarea:

Spectacol nr.        Preot           Războinic            Hoţ             Cerşetor

1.            4        5            6        7

2.            8        9            10       11

3.            12       13           14       15

4.            16       17           18       19

5.            5        10           15       0

6.            9        14           19       4

7.            13       18           3        8

8.            17       2            7        12

9.            1        6            11       16

10.           18       7            0        9

11.           2        11           4        13

12.           6        15           8        17

13.           10       19           12       1

14.           14       3            16       5

15.           11       0            17       14

16.           15       4            1        18

17.           19       8            5        2

18.           3        12           9        6

19.           7        16           13       10

De ce gen este fiecare actor ?

 

Sursă: Ken's POTW

Vezi comentarii
Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii
aatanasiu

Textul original al problemei:

Twenty players (numbered from 0 to 19) take part in "The Christmas Tournament"

The detailed rules of the tournament are not important. We only need to know that:

Each game is played with four players : a priest, a warrior, a thief, and an engineer.

If the priest is a man, the warrior and the thief must be of opposite gender.

If the priest is a woman, the warrior and the engineer must be of opposite gender.

Every player takes part in four games, and plays a different role in each of these games. However, the players 0 to 3, being veterans, have a handicap and play only three games.

The schedule of the games is as follows:

Priest Warrior Thief Engineer

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

5 10 15 0

9 14 19 4

13 18 3 8

17 2 7 12

1 6 11 16

18 7 0 9

2 11 4 13

6 15 8 17

10 19 12 1

14 3 16 5

11 0 17 14

15 4 1 18

19 8 5 2

3 12 9 6

7 16 13 10

What is the gender of each player ?


Ady

De aceea problema nu avea soluție. Traducerea este greşită.

“If the priest is a woman, the warrior and the engineer must be of opposite gender.”

“Opposite gender” nu înseamnă gen opus preotului (care este femeie), ci gen opus între “warrior” si “engineer”.


aatanasiu

Am corectat problema. Multumesc pentru ajutor.